Aktualności

Zmiany w opłatach za przelewy zagraniczne

Zmiany w opłatach za przelewy zagraniczne

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące przelewów międzynarodowych. Głównym celem regulacji jest ograniczenie kosztów transakcji zagranicznych realizowanych w walucie euro, przez obywateli państwa, które nie są członkami strefy euro. Według informacji prasowej Parlamentu Europejskiego, konsumenci m.in. z krajów Europy Zachodniej korzystają z jednolitego obszaru płatności, pozostali zaś ponoszą wysokie koszty przelewów.

Według statystyk przedstawionych przez Parlament Europejski umożliwi to zaoszczędzenie osobom fizycznym i przedsiębiorcom ponad 1 mld euro rocznie. Nowe środki mają chronić konsumentów przed naliczaniem arbitralnych kosztów przeliczania walut. Konsument ma być informowany o kwocie do zapłaty w lokalnej walucie, jak i walucie jego konta. Nowe regulacje dotyczą również usługi DCC oferowanej przez operatorów terminali płatniczych i bankomatów, to jest usługi polegającej na możliwości realizacji bezgotówkowej lub gotówkowej transakcji za granicą w walucie, w jakiej wydana została karta płatnicza. Wiadomo nie od dziś, że usługi tego typu są drogie, często o wiele droższe niż przewalutowanie wykonane przez bank. Jednocześnie nie zdecydowano się na ograniczenie maksymalnych kosztów DCC, a jedynie nałożono na operatorów obowiązek informacyjny, zgodnie z którym przed zaakceptowaniem transakcji konsument powinien poznać dokładne kwoty. Przejrzystość zapewnić ma jedna podstawa do obliczania spreadu.

Wprowadzono także obowiązek informowania klienta za pośrednictwem SMS, poczty elektronicznej lub komunikatu push pochodzącego z aplikacji mobilnej o obowiązujących kosztach przeliczania waluty, zastrzegając jednocześnie, iż banki nie będą przy tym mogły pobierać opłat za usługę powiadomienia.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa