Aktualności

Podatki: Zmiany w PIT od 1 stycznia 2020 roku w zakresie „małego podatnika”, pobierania zaliczek oraz ustalaniu przychodu z udziału po śmierci małżonka przedsiębiorcy

Podatki: Zmiany w PIT od 1 stycznia 2020 roku w zakresie „małego podatnika”, pobierania zaliczek oraz ustalaniu przychodu z udziału po śmierci małżonka przedsiębiorcy

Zwiększony został limit dla „małego podatnika”. Od 1 stycznia 2020 roku będzie nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z VAT wyniesie 2 000 000,00 Euro, czyli 8 747 000 zł (wg kursu z 1 października 2019 r. 4,3734 zł, tabela nr 190/A/NBP/2019).

Zmieniony został również sposób pobierania zaliczek. I tak, zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany z tytułu pracy itp. od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Ponadto, nowelizacja przewiduje możliwość uwzględnienia przez pracodawcę pisemnego oświadczenia podatnika o niestosowaniu przy poborze zaliczek pomniejszenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Kolejna zmiana dotyczy opodatkowania w przychodów z udziału zmarłego współmałżonka ze spółki niebędącej osobą prawną itp. Dotychczas przyjmowano zasadę, że przychody te łączyły się z pozostałymi źródłami przychodów opodatkowanymi wg skali podatkowej. Od nowego roku przepisy te nie będą miały zastosowania, dla okresu, gdy przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika, prowadzone jest przez tymczasowego przedstawiciela „sukcesyjnego”. Wówczas całość dochodu z tytułu prowadzenia tego przedsiębiorstwa będzie podlegało opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa