Aktualności

Zmiany w podatku dochodowym od zbycia odziedziczonej nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą przepisy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, które w sposób korzystny wpłyną na sytuację osób zamierzających sprzedać nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia. Dotychczas spadkobiercy zobowiązani byli do zapłaty 19% podatku dochodowego w przypadku sprzedaży takiej nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca. Tak więc termin liczony był od dnia nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.

Co się zmieni?

Nowelizacja zakłada, iż wspomniany pięcioletni okres liczony będzie od dnia nabycia/wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, a nie jak obecnie przez spadkobiercę. Może się więc zdarzyć, iż już w chwili dziedziczenia będziemy zwolnieni z zapłaty 19 % podatku  w wypadku sprzedaży nieruchomości. W sytuacji, gdy spadkodawca przed śmiercią posiadał nieruchomość przez czas krótszy niż 5 lat, okres ten dolicza się do czasu posiadania przez spadkobiercę. Taka regulacja niewątpliwie poprawia sytuację spadkobierców, bowiem termin nie rozpoczyna biegu na nowo co znacznie skraca okres oczekiwania na zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Kogo dotyczy?

Znowelizowane przepisy będą dotyczyć zarówno osób, które odziedziczyły nieruchomości po jak i przed wejściem w życie ustawy. W odniesieniu do tych drugich, preferencyjny sposób liczenia terminu będzie miał zastosowanie, w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi po 1 stycznia 2019 roku. Czynnikiem decydującym o obowiązku zapłaty PIT będzie tu więc termin uzyskania dochodu ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa