Aktualności

Zmiany w podatku od spadku i darowizn

Zmiany w podatku od spadku i darowizn

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny bądź spadku. Kluczową zmianą będzie podwyższenie kwot podlegających zwolnieniu z podatku.

Przyczyny zmian

Ministerstwo Finansów podniesie wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, niepodlegających opodatkowaniu, a także limity kwotowe skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. To jednak nie efekt nowej akcji obniżającej obciążenia podatkowe Polaków, ale pokłosie wzrostu cen i szalejącej inflacji.

Grupy podatkowe

Należy pamiętać, że to, jaka będzie wysokość podatku, oraz czy w ogóle jest on konieczny, zależy od tego, kto wręcza darowiznę. Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa trzy grupy podatkowe:

  1. I grupa podatkowa: małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
  2. II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  3. III grupa podatkowa: wszyscy pozostali nabywcy.

W zależności od przynależności do konkretnej grupy wysokość podatku od darowizny waha się od 3 proc. do 20 proc. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekazania darowizny obdarowanemu lub z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Propozycje głównych zmian

W myśl projektowanych zmian zmienić ma się kwota wolna od podatku w zakresie spadków i darowizn dla 1, 2 oraz 3 grupy. Po zmianach kwota ta ma wzrosnąć:

  • Z 9.637 zł dla grupy I do kwoty 10.434 zł,
  • Z 7.276 zł dla grupy II do kwoty 7.878 zł,
  • Z 4.902 zł dla grupy III do kwoty 5.308 zł.

Minister Finansów zaproponował, że w myśl zmian, w przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wyniesie do 10.434 zł, w przypadku darowizny od wielu darczyńców do 20.868 zł łącznie.

Zmienią się też skale podatkowe, według których oblicza się podatek od spadków i darowizn w poszczególnych grupach podatkowych. Podwyższone zostaną poszczególne progi podatkowe oraz kwoty nadwyżek, od których uzależniona jest danina. Podwyższone wartości będą miały zastosowanie do sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał od następnego dnia po opublikowaniu.

Zgodnie z projektem nowa regulacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ministerstwo zapewnia, że będzie miała pozytywny wpływ sytuację finansową podatników.

Wszelkie informacje dotyczące opisanych wyżej zagadnień wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym.Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa