Aktualności

Podatki: Zmiany w zwolnieniach w PIT od 1 stycznia 2020 roku

Podatki: Zmiany w zwolnieniach w PIT od 1 stycznia 2020 roku

Od 2020 roku zmienione zostaną zasady zwolnienia dochodów z pracy marynarzy. I tak, ze zwolnienia skorzystać będą mogli marynarze, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na odpowiednich holownikach i pogłębiarkach. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie stosownego zaświadczenia innego w przypadku pracy na statku pod polską banderą, a innego dla statków pod banderą innego państwa UE/EOG.

Od stycznia nowego roku zwolnione z PIT będzie również wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Takie centrum jest jednostką organizacyjną samorządu.

W nowym roku zmienione również zostaną zasady zwolnienia z PIT pomocy dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z zaciągniętym przez nich kredytem mieszkaniowym. Zwolnienie to będzie również dotyczyło dochodów w postaci niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres dodatkowej weryfikacji wniosku.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa