Aktualności

Zyski banków w 2021 niższe niż przed pandemią

Zyski banków w 2021 niższe niż przed pandemią

Zyski banków w 2021 niższe niż przed pandemią

W 2021, czyli drugim roku pandemii, zyski banków sięgnęły prawie 9 mld zł. Wynik byłby zdecydowanie lepszy, ale dwie duże organizacje utworzyły w bilansach sięgające 3 mld zł rezerwy związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

Z danych KNF-u wynika, że zyski banków w 2021 wyniosły nieco ponad 8,8 mld zł. To wynik o 9,2 mld zł lepszy niż rok wcześniej. Jednak był też sporo niższy od średniej wieloletniej sprzed pandemii, gdy nie spadał poniżej 13 mld zł.

Dodatni wynik finansowy banków

W 2020 strata sektora (0,32 mld zł) wynikała z zaksięgowania przez PKO BP kosztów ewentualnych odszkodowań wynikających ze sporów o walutowe kredyty hipoteczne. Pierwotnie branża zanotowała wtedy zysk 7,8 mld zł.

W 2021 na zyski banków zapracowało 21 podmiotów z sektora komercyjnego oraz 495 instytucji spółdzielczych. Ich łączny wynik finansowy to 12,5 mld zł. Natomiast 25 organizacji (dziewięć banków komercyjnych i 16 spółdzielczych) zanotowało łączną stratę 4 mld zł.

Za zdecydowaną większość tej kwoty (2,96 mld zł) odpowiadają mBank i Bank Millennium, które na koniec ub.r. zaksięgowały w bilansach koszty ewentualnych odszkodowań i ugód z tzw. frankowiczami. Po wyłączeniu tych obciążeń obie organizacje byłyby 3,3 mld zł na plusie.

Z czego wzięły się zysków banków w 2021

W 2021 przychody odsetkowe sektora zmalały o 5,6 mld zł (10 proc.) – do 51,1 mld zł. To konsekwencja utrzymujących się do października niemal zerowych stóp procentowych.

Z drugiej strony na zyski banków w 2021 pozytywnie wpłynęły o 15 proc. (+2,3 mld zł) większe przychody z opłat i prowizji. Chodzi m.in. o opłaty za prowadzenie kont i obsługę kart płatniczych, prowizje za wypłaty z bankomatów i od transakcji kartami.

O połowę mniejsze były koszty odsetkowe (-5 mld zł). W tej kategorii mieszczą się pożytki wypłacane posiadaczom depozytów. Oprocentowanie lokat w 2021 utrzymywało się na rekordowo niskim poziomie.

O 1/3 (spadek z 18,8 do 13,3 mld zł) mniejsze niż rok wcześniej były też rezerwy i odpisy. Z 0,9 do 1,4 mld zł wzrosły za to przychody z dywidend.

W efekcie powyższego dynamika wzrostu całkowitych przychodów operacyjnych banków (68,16 mld zł) okazała się pięciokrotnie większa niż łącznych kosztów i amortyzacji (40,1 mld zł). Te pierwsze zwiększyły się o 10 proc., drugie – o 2 proc.

W związku z większymi przychodami banki zapłaciły o połowę większy niż rok wcześniej podatek dochodowy. W skali całego sektora odprowadzony w ub.r. CIT przekroczył 6,1 mld zł (+2,1 mld zł). To najwięcej w historii.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa