Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  01.07.2022

  Czy kryptowaluty pomagają obchodzić sankcje nałożone na Rosję Nowy…

  Czytaj więcej →

  31.05.2022

  Do 7 czerwca 2022 roku wszystkie KIP, MIP oraz EMI mają obowiązek…

  Czytaj więcej →

  25.04.2022

  Procedura AML a identyfikacja PEP – nowy komunikat GIIF

  Czytaj więcej →

  19.04.2022

  Uchwała KNF w sprawie oceny rękojmi osób zarządzających i udziałowców…

  Czytaj więcej →

  23.03.2022

  Stanowisko KNF w zakresie ograniczania ryzyka kredytowego

  Czytaj więcej →

  04.03.2022

  Nowa strona www do raportowania AML

  Czytaj więcej →

  03.03.2022

  Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS

  Czytaj więcej →

  02.03.2022

  PolishCloud 2.0 – nowy standard chmury obliczeniowej 2022

  Czytaj więcej →

  28.02.2022

  Operatorzy telekomunikacyjni pomogą w walce z phishingiem w 2022 roku

  Czytaj więcej →

  23.02.2022

  Zyski banków w 2021 niższe niż przed pandemią

  Czytaj więcej →