Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  30.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu…

  Czytaj więcej →

  29.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: KNF upomina sektor bankowy w kontekście…

  Czytaj więcej →

  24.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Opinia EUNB w sprawie usunięcia przeszkód…

  Czytaj więcej →

  19.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

  Czytaj więcej →

  17.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Przeszkody w dostępie do usług PIS i…

  Czytaj więcej →

  04.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Cyberbezpieczeństwo usług płatniczych…

  Czytaj więcej →

  23.02.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Czy będzie trudniej uzyskać status MIP?

  Czytaj więcej →

  29.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Ruszyła kampania: „UWAGA! CYBEROSZUST!”

  Czytaj więcej →

  19.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze – nowe…

  Czytaj więcej →

  08.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Kryptowaluty – finalne stanowisko KNF

  Czytaj więcej →