Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  12.07.2019

  Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

  Czytaj więcej →

  01.07.2019

  Ustawa antylichwiarska – czy przywróci „szarą strefę” na rynku pożyczek…

  Czytaj więcej →

  17.06.2019

  Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

  Czytaj więcej →

  11.06.2019

  Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

  Czytaj więcej →

  24.05.2019

  Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

  Czytaj więcej →

  09.05.2019

  Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB…

  Czytaj więcej →

  02.05.2019

  Ciekawe M&A w 1Q2019

  Czytaj więcej →

  24.04.2019

  Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain…

  Czytaj więcej →

  10.04.2019

  Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym…

  Czytaj więcej →

  04.04.2019

  No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może…

  Czytaj więcej →