Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  13.11.2019

  Soft POS i problem silnego uwierzytelnienia

  Czytaj więcej →

  30.10.2019

  Split payment czyli płatność kartowa jako przestępstwo skarbowe

  Czytaj więcej →

  29.10.2019

  Obowiązki sprawozdawcze oddziału unijnej instytucji e-money

  Czytaj więcej →

  18.10.2019

  PKO BP wprowadza e-Tożsamość | umożliwia logowanie do usług państwowych

  Czytaj więcej →

  16.10.2019

  Stanowisko KNF wobec przełomowego Wyroku TSUE w sprawach „frankowych”

  Czytaj więcej →

  07.10.2019

  Ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

  Czytaj więcej →

  04.10.2019

  Stanowisko KNF dotyczące wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

  Czytaj więcej →

  23.09.2019

  KIR oraz KFN wspólnie rozwijają blockchain

  Czytaj więcej →

  10.09.2019

  Silne uwierzytelnianie – KNF przewiduje ataki phishingowe

  Czytaj więcej →

  09.09.2019

  Coraz bliżej uregulowania wymogów zgłoszenia dla KIP

  Czytaj więcej →