Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  03.07.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Nadchodzą duże zmiany w AML

  Czytaj więcej →

  25.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Wytyczne KNF – czyli o co Banki pytają…

  Czytaj więcej →

  16.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: UKNF przechodzi na tryb e-postępowań

  Czytaj więcej →

  04.06.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

  Czytaj więcej →

  08.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: 90% płatności bezgotówkowych w Polsce…

  Czytaj więcej →

  15.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy AML – rozszerzona definicja…

  Czytaj więcej →

  01.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: E-faktury już w 2021 roku

  Czytaj więcej →

  11.05.2020

  Bankowość: Karalność lichwy na mocy Tarczy 3.0

  Czytaj więcej →

  04.05.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: COVID-19 a rynek konsumenta – wyniki…

  Czytaj więcej →

  27.05.2020

  Usługi płatnicze: Tarcza antykryzysowa a obowiązki dostawców usług…

  Czytaj więcej →