Branże


Bankowość i usługi płatnicze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz polskich i zagranicznych banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pożyczkowych. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmowała kwestie regulacyjne (w tym reprezentację przed organami nadzoru bankowego i finansowego), przygotowanie oraz opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego, reprezentację w sporach sądowych, reprezentację przed polskim i wspólnotowymi organami ochrony konkurencji i konsumentów, negocjacje z dwiema wiodącymi organizacjami kartowymi.

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil działalności Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej polskim bankom na rynkach zagranicznych. Obsługa w omawianym zakresie obejmuje zwykle opiniowanie na prawie obcym, reprezentację w sporach oraz postępowaniach upadłościowych, kwestie jednolitego bankowego paszportu europejskiego.

Wybrane usługi:

 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii w sprawach regulacyjnych (prawo bankowe, usługi płatnicze)

 • Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawach regulacyjnych

 • Doradztwo w zakresie tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, procedur KYC, przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Umowy o outsourcing czynności bankowych

 • Redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek

 • Kredyt konsumencki – przygotowywanie, opiniowanie i wdrażanie wzorców umownych, dostosowanie do nowej regulacji prawnej

 • Doradztwo oraz reprezentowanie w procesie windykacji, negocjacji oraz zabezpieczania wierzytelności

 • Reprezentacja przed UOKiK

 • Redagowanie oraz opiniowanie umów o współpracy bankowo - ubezpieczeniowej 

 • Doradztwo w sprawach usług płatniczych i usług elektronicznych

 • Redagowanie i opiniowanie umów ramowych o usługi płatnicze 

 • Doradztwo w bankowych sprawach międzynarodowych (prawa obce, podmioty zagraniczne)

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  09.05.2019

  Uruchomiono ogólnoeuropejski rejestr dostawców usług płatniczych EUNB…

  Czytaj więcej →

  02.05.2019

  Ciekawe M&A w 1Q2019

  Czytaj więcej →

  24.04.2019

  Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain…

  Czytaj więcej →

  10.04.2019

  Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym…

  Czytaj więcej →

  04.04.2019

  No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może…

  Czytaj więcej →

  29.03.2019

  Nowa metoda autoryzacji, czyli płatności zbliżeniowe bez limitu kwotowego

  Czytaj więcej →

  19.03.2019

  Szerszy dostęp i ułatwienia dla FinTech w Japonii

  Czytaj więcej →

  06.03.2019

  Zmiany w opłatach za przelewy zagraniczne

  Czytaj więcej →

  22.02.2019

  Projekt ustawy antylichwiarskiej

  Czytaj więcej →

  11.02.2019

  Nowy wyższy limit płatności zbliżeniowych

  Czytaj więcej →