Branże


Budownictwo

Jedną z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo budowlane, obsługa projektów budowlanych oraz inwestycji deweloperskich.

Zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie budowlanym, na czele z adw. Andrzejem Dudkowiakiem doradza również przy realizacji inwestycji i projektów infrastrukturalnych (więcej w zakładce Infrastruktura).

Zakres usług świadczonych przez nasz zespół prawników obejmuje m.in.:

I. Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości pod inwestycje budowlane:

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz doradztwo przy eliminacji lub minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk
 • Doradztwo w zakresie struktury transakcji (asset lub share deal), przygotowywanie oraz negocjowanie umów w procesie nabywania gruntów oraz nieruchomości
 • Doradztwo przy ustanawianiu, znoszeniu oraz restrukturyzacji obciążeń oraz ograniczonych praw rzeczowych
 • Doradztwo w zakresie finansowania transakcji
 • Doradztwo podatkowe oraz optymalizacja podatkowa transakcji

II. Administracyjnoprawna obsługa inwestycji budowlanych:

 • Doradztwo, reprezentacja w postępowaniach z zakresu:
  • zagospodarowania przestrzennego terenu (w tym: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy)
  • prawa budowlanego (pozwoleniu na budowę)
  • uwarunkowań środowiskowych, odpadów oraz pozwoleń wodnoprawnych
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Reprezentacja przed ww. organami, sporządzenie odwołań od decyzji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Nacznelnego Sądu Administracyjnego

III. Obsługa prawna umów w procesie budowlanym:

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

 • umowy między uczestnikami procesu budowlanego, inwestorami, generalnymi wykonawcami, wykonawcami, podwykonawcami
 • umowy konsorcjum
 • umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (także w oparciu o standardy FIDIC),
 • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
 • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
 • umowy z dostawcami mediów i usług,
 • umowy z podwykonawcami

IV. Doradztwo przy finansowaniu projektów budowlanych:

V. Obsługa sporów budowlanych

Wybrane usługi:

 • Odwołania od decyzji o warunkach zabudowy 

 • Odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 • Odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę

 • Spory budowlane 

 • Umowy o roboty budowlane 

 • Umowy projektowe

 • Umowy nadzór autorski

 • Umowa deweloperska 

 • Pozyskiwanie gruntów inwestycyjnych 

 • Uprawnienia do usuwania, wycinania drzew

 • Opłata adiacencka, renta planistyczna

 • Finansowanie inwestycji budowlanych

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć

Artykuły tematyczne

  03.06.2019

  Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka…

  Czytaj więcej →

  18.09.2018

  Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Czytaj więcej →

  11.06.2018

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Czytaj więcej →


Artykuły tematyczne

  09.01.2020

  Nowe obowiązki projektantów w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze”…

  Czytaj więcej →

  02.01.2020

  Rejestr podatników VAT w objaśnieniach Ministra Finansów

  Czytaj więcej →

  31.12.2019

  Umowa dowodowa w sporach między przedsiębiorcami

  Czytaj więcej →

  30.10.2019

  Skutki zburzenia jednego z dwóch wyodrębnionych lokali położonych…

  Czytaj więcej →

  06.09.2019

  Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

  Czytaj więcej →

  04.09.2019

  Szansa dla pracodawców, którzy chcą prowadzić prewencyjne kontrole…

  Czytaj więcej →

  02.08.2019

  Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

  Czytaj więcej →

  23.07.2019

  Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

  Czytaj więcej →

  11.07.2019

  WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

  Czytaj więcej →

  28.06.2019

  Zła wiadomość dla pracodawców. Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał…

  Czytaj więcej →