Branże


Energetyka, ochrona środowiska

Problematyka związana z praktycznymi skutkami obowiązywania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i postępowaniami prowadzonymi w oparciu o jej zapisy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) stanowi istotny element prac zespołu naszych prawników wyspecjalizowanych w prawie energetycznym.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, sporządza odwołania od decyzji I – instancyjnych do Sądu Antymonopolowego – Sądu Okręgowego w Warszawie oraz skargi kasacyjnye do Sądu Najwyższego.

Z zakresu energetyki prowadzimy przede wszystkim doradztwo i reprezentujemy klientów w sprawach:

 • regulacyjnych (koncesje elektroenergetyczne i gazowe, taryfy, sprawozdawczość, dostęp do sieci, unbundling)
 • kontraktowych (sporządzenie umów o dostarczanie energii elektrycznej, umów kompleksowych, regulaminów i instrucji)

Przy świadczeniu usług posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem stale współpracujących z nami ekspertów z zakresu energetyki. W zakresie problematyki związanej z przekroczeniem przez przedsiębiorców ograniczeń w poborze energii elektrycznej posiłkujemy się doświadczeniem dr inż. Marka Kopeć specjalisty w zakresie energetyki i sieci elektroenergetycznych.

Zespół naszych prawników posiada również doświadczenie z zakresu realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu energetyki - więcej w zakładce Infrastruktura.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacji projektów związanych z prawem ochrony środowiska.

Wspomagamy naszych klientów przy pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Na etapie projektowania inwestycji, przeprowadzamy analizy ryzyk uwarunkowań prawno-środwiskowych inwestycji (m.in. dot. wpływu na obszary chronione) oraz wykonujemy badania i oceny przepisów prawa miejscowego. Doradzamy w sprawie prawno-środowiskowych obowiązków inwestorów.

Prowadzimy doradztwo z zakresu zasad korzystania ze środowiska, w tym warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, a także opłat za korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności za naruszenia lub przekroczenia wymagań korzystania ze środowiska. Nasi prawnicy z powodzeniem reprezentują klientów przy uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych. 

Posiadamy również bogate doświadczenie z zakresu prawa wodnego, doradzamy oraz reprezentujemy klientów przy pozyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych, a także w sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych i zalania gruntu. 

W sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska współpracujmy z biura projektów środowiskowych, które to zapewnia kompleksową obsługę projektów oraz dostęp do ekspertów z tej branży. 

Wybrane usługi:

 • doradztwo regulacyjne (koncesje elektroenergetyczne i gazowe)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (postępowanie URE ws. niedozwolonego poboru energii)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE oparte o przepisy  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • uwarunkowania środowiskowe lokalizacji inwestycji – decyzje środowiskowe
 • korzystania ze środowiska, opłaty, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  18.09.2019

  Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  Czytaj więcej →

  12.08.2019

  Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

  Czytaj więcej →

  05.08.2019

  Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

  Czytaj więcej →

  17.07.2019

  Przedsiębiorcy – uwaga krótki termin do skorzystania z obniżonych…

  Czytaj więcej →

  02.07.2019

  Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

  Czytaj więcej →

  18.06.2019

  Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

  Czytaj więcej →

  13.06.2019

  Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

  Czytaj więcej →

  04.06.2019

  Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  Czytaj więcej →

  22.05.2019

  Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

  Czytaj więcej →

  10.05.2019

  Zmiany w ustawie OOŚ

  Czytaj więcej →