Branże


Energetyka, ochrona środowiska

Problematyka związana z praktycznymi skutkami obowiązywania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i postępowaniami prowadzonymi w oparciu o jej zapisy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) stanowi istotny element prac zespołu naszych prawników wyspecjalizowanych w prawie energetycznym.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, sporządza odwołania od decyzji I – instancyjnych do Sądu Antymonopolowego – Sądu Okręgowego w Warszawie oraz skargi kasacyjnye do Sądu Najwyższego.

Z zakresu energetyki prowadzimy przede wszystkim doradztwo i reprezentujemy klientów w sprawach:

 • regulacyjnych (koncesje elektroenergetyczne i gazowe, taryfy, sprawozdawczość, dostęp do sieci, unbundling)
 • kontraktowych (sporządzenie umów o dostarczanie energii elektrycznej, umów kompleksowych, regulaminów i instrucji)

Przy świadczeniu usług posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem stale współpracujących z nami ekspertów z zakresu energetyki. W zakresie problematyki związanej z przekroczeniem przez przedsiębiorców ograniczeń w poborze energii elektrycznej posiłkujemy się doświadczeniem dr inż. Marka Kopeć specjalisty w zakresie energetyki i sieci elektroenergetycznych.

Zespół naszych prawników posiada również doświadczenie z zakresu realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu energetyki - więcej w zakładce Infrastruktura.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacji projektów związanych z prawem ochrony środowiska.

Wspomagamy naszych klientów przy pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Na etapie projektowania inwestycji, przeprowadzamy analizy ryzyk uwarunkowań prawno-środwiskowych inwestycji (m.in. dot. wpływu na obszary chronione) oraz wykonujemy badania i oceny przepisów prawa miejscowego. Doradzamy w sprawie prawno-środowiskowych obowiązków inwestorów.

Prowadzimy doradztwo z zakresu zasad korzystania ze środowiska, w tym warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, a także opłat za korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności za naruszenia lub przekroczenia wymagań korzystania ze środowiska. Nasi prawnicy z powodzeniem reprezentują klientów przy uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych. 

Posiadamy również bogate doświadczenie z zakresu prawa wodnego, doradzamy oraz reprezentujemy klientów przy pozyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych, a także w sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych i zalania gruntu. 

W sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska współpracujmy z biura projektów środowiskowych, które to zapewnia kompleksową obsługę projektów oraz dostęp do ekspertów z tej branży. 

Wybrane usługi:

 • doradztwo regulacyjne (koncesje elektroenergetyczne i gazowe)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (postępowanie URE ws. niedozwolonego poboru energii)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE oparte o przepisy  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • uwarunkowania środowiskowe lokalizacji inwestycji – decyzje środowiskowe
 • korzystania ze środowiska, opłaty, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  24.10.2019

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie…

  Czytaj więcej →

  27.09.2019

  Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

  Czytaj więcej →

  18.09.2019

  Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  Czytaj więcej →

  12.08.2019

  Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

  Czytaj więcej →

  05.08.2019

  Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

  Czytaj więcej →

  17.07.2019

  Przedsiębiorcy – uwaga krótki termin do skorzystania z obniżonych…

  Czytaj więcej →

  02.07.2019

  Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

  Czytaj więcej →

  18.06.2019

  Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

  Czytaj więcej →

  13.06.2019

  Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

  Czytaj więcej →

  04.06.2019

  Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  Czytaj więcej →