Branże


Energetyka, ochrona środowiska

Problematyka związana z praktycznymi skutkami obowiązywania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i postępowaniami prowadzonymi w oparciu o jej zapisy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) stanowi istotny element prac zespołu naszych prawników wyspecjalizowanych w prawie energetycznym.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, sporządza odwołania od decyzji I – instancyjnych do Sądu Antymonopolowego – Sądu Okręgowego w Warszawie oraz skargi kasacyjnye do Sądu Najwyższego.

Z zakresu energetyki prowadzimy przede wszystkim doradztwo i reprezentujemy klientów w sprawach:

 • regulacyjnych (koncesje elektroenergetyczne i gazowe, taryfy, sprawozdawczość, dostęp do sieci, unbundling)
 • kontraktowych (sporządzenie umów o dostarczanie energii elektrycznej, umów kompleksowych, regulaminów i instrucji)

Przy świadczeniu usług posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem stale współpracujących z nami ekspertów z zakresu energetyki. W zakresie problematyki związanej z przekroczeniem przez przedsiębiorców ograniczeń w poborze energii elektrycznej posiłkujemy się doświadczeniem dr inż. Marka Kopeć specjalisty w zakresie energetyki i sieci elektroenergetycznych.

Zespół naszych prawników posiada również doświadczenie z zakresu realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu energetyki - więcej w zakładce Infrastruktura.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacji projektów związanych z prawem ochrony środowiska.

Wspomagamy naszych klientów przy pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Na etapie projektowania inwestycji, przeprowadzamy analizy ryzyk uwarunkowań prawno-środwiskowych inwestycji (m.in. dot. wpływu na obszary chronione) oraz wykonujemy badania i oceny przepisów prawa miejscowego. Doradzamy w sprawie prawno-środowiskowych obowiązków inwestorów.

Prowadzimy doradztwo z zakresu zasad korzystania ze środowiska, w tym warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, a także opłat za korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności za naruszenia lub przekroczenia wymagań korzystania ze środowiska. Nasi prawnicy z powodzeniem reprezentują klientów przy uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych. 

Posiadamy również bogate doświadczenie z zakresu prawa wodnego, doradzamy oraz reprezentujemy klientów przy pozyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych, a także w sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych i zalania gruntu. 

W sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska współpracujmy z biura projektów środowiskowych, które to zapewnia kompleksową obsługę projektów oraz dostęp do ekspertów z tej branży. 

Wybrane usługi:

 • doradztwo regulacyjne (koncesje elektroenergetyczne i gazowe)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (postępowanie URE ws. niedozwolonego poboru energii)
 • postępowania administracyjne Prezesa URE oparte o przepisy  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • uwarunkowania środowiskowe lokalizacji inwestycji – decyzje środowiskowe
 • korzystania ze środowiska, opłaty, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  22.05.2019

  Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

  Czytaj więcej →

  10.05.2019

  Zmiany w ustawie OOŚ

  Czytaj więcej →

  20.02.2019

  Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

  Czytaj więcej →

  04.02.2019

  Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

  Czytaj więcej →

  15.01.2019

  Ustawa o cenach prądu

  Czytaj więcej →

  23.08.2018

  Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

  Czytaj więcej →

  01.06.2018

  Nowe wymogi w zakresie handlu emisjami w Polsce

  Czytaj więcej →

  15.02.2018

  Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

  Czytaj więcej →

  02.11.2017

  Akcyza przy sprzedaży energii na rzecz prosumenta

  Czytaj więcej →

  23.10.2017

  Propozycje powołania Dyrekcji Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej →