Branże


Handel (w tym międzynarodowy)

Komisja Europejska na początku 2013 roku uznała iż handel jest głównym źródłem wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Z prawnego punktu widzenia handel jest przedmiotem niezliczonej ilości regulacji prawnych przyjmowanych na różnych szczeblach (konwencje i umowy międzynarodowe, traktaty i przepisy unijne, a także wewnętrzne przepisy poszczególnych krajow). 

Powyższe regulacje dotycza grup produktow jak i wybranych branz. 

 

Wybrane usługi:

 • kontrakty w handlu międzynarodowym
 • kontrakty na prawach obcych
 • zabezpieczenie kontraktów w handlu międzynarodowym (akredytywy dokumentowe, cesje)
 • transport międzynarodowy 
 • spory w handlu międzynarodowym (spory sądowe i arbitrażowe)
 • ograniczenia i embargo w handlu międzynarodowym (sankcje UE oraz ONZ)
 • podatki oraz cła w handlu międzynarodowym
 • kontrole celne
 • zatrzymania towarów
 • ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  23.08.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Profil Zaufany na nowych zasadach

  Czytaj więcej →

  11.08.2021

  Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  05.08.2021

  Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

  Czytaj więcej →

  14.08.2020

  Podatki: Magazyn “call-off stock” w polskiej ustawie o VAT

  Czytaj więcej →

  30.07.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Nowelizacja Kodeksu cywilnego - zmiany…

  Czytaj więcej →

  13.07.2020

  Podatki: Tarcza 4.0 w podatkach dochodowych

  Czytaj więcej →

  10.07.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Tarcza 4.0 a zmiany w zakazie prowadzenia…

  Czytaj więcej →

  18.06.2020

  Własność intelektualna: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.…

  Czytaj więcej →

  08.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: 90% płatności bezgotówkowych w Polsce…

  Czytaj więcej →

  22.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy dotyczące kas wirtualnych od…

  Czytaj więcej →