Branże


Handel (w tym międzynarodowy)

Komisja Europejska na początku 2013 roku uznała iż handel jest głównym źródłem wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Z prawnego punktu widzenia handel jest przedmiotem niezliczonej ilości regulacji prawnych przyjmowanych na różnych szczeblach (konwencje i umowy międzynarodowe, traktaty i przepisy unijne, a także wewnętrzne przepisy poszczególnych krajow). 

Powyższe regulacje dotycza grup produktow jak i wybranych branz. 

 

Wybrane usługi:

 • kontrakty w handlu międzynarodowym
 • kontrakty na prawach obcych
 • zabezpieczenie kontraktów w handlu międzynarodowym (akredytywy dokumentowe, cesje)
 • transport międzynarodowy 
 • spory w handlu międzynarodowym (spory sądowe i arbitrażowe)
 • ograniczenia i embargo w handlu międzynarodowym (sankcje UE oraz ONZ)
 • podatki oraz cła w handlu międzynarodowym
 • kontrole celne
 • zatrzymania towarów
 • ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  18.03.2020

  M&A: ZELMER pozostanie na rynku, jak i w polskich gospodarstwach domowych!…

  Czytaj więcej →

  24.02.2020

  Prawo korporacyjne: Odpowiedzialność materialna pracownika pełniącego…

  Czytaj więcej →

  21.02.2020

  Windykacja należności: Skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  Czytaj więcej →

  12.02.2020

  Spory sądowe: Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

  Czytaj więcej →

  22.01.2020

  Prawo autorskie: Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego…

  Czytaj więcej →

  17.01.2020

  Prawo bankowe: Biała lista nie będzie dotyczyć transakcji typu pay-by-link

  Czytaj więcej →

  08.01.2020

  Windykacja należności: Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w dochodzeniu…

  Czytaj więcej →

  02.01.2020

  Podatki: Rejestr podatników VAT w objaśnieniach Ministra Finansów

  Czytaj więcej →

  31.12.2019

  Spółki i prawo korporacyjne: Umowa dowodowa w sporach między przedsiębiorcami

  Czytaj więcej →

  16.12.2019

  Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce

  Czytaj więcej →