Branże


Handel (w tym międzynarodowy)

Komisja Europejska na początku 2013 roku uznała iż handel jest głównym źródłem wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Z prawnego punktu widzenia handel jest przedmiotem niezliczonej ilości regulacji prawnych przyjmowanych na różnych szczeblach (konwencje i umowy międzynarodowe, traktaty i przepisy unijne, a także wewnętrzne przepisy poszczególnych krajow). 

Powyższe regulacje dotycza grup produktow jak i wybranych branz. 

 

Wybrane usługi:

 • kontrakty w handlu międzynarodowym
 • kontrakty na prawach obcych
 • zabezpieczenie kontraktów w handlu międzynarodowym (akredytywy dokumentowe, cesje)
 • transport międzynarodowy 
 • spory w handlu międzynarodowym (spory sądowe i arbitrażowe)
 • ograniczenia i embargo w handlu międzynarodowym (sankcje UE oraz ONZ)
 • podatki oraz cła w handlu międzynarodowym
 • kontrole celne
 • zatrzymania towarów
 • ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  03.04.2019

  Pierwsza kara nałożona przez Prezesa PUODO za niewywiązanie się z…

  Czytaj więcej →

  25.03.2019

  W którym państwie przedsiębiorca zagraniczny może pozwać swojego polskiego…

  Czytaj więcej →

  18.03.2019

  Sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych spółek polskich za…

  Czytaj więcej →

  12.03.2019

  Zmiany w procedurze cywilnej – powrót trybu gospodarczego

  Czytaj więcej →

  20.02.2019

  Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

  Czytaj więcej →

  10.12.2018

  Zawarcie umowy przez organ nieuprawniony - nowelizacja

  Czytaj więcej →

  15.10.2018

  Projekt ustawy o zatorach płatniczych

  Czytaj więcej →

  20.07.2018

  Przedawnienie roszczeń majątkowych

  Czytaj więcej →

  11.06.2018

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Czytaj więcej →

  18.04.2018

  Oddział spółki zagranicznej w Polsce - nowe przepisy

  Czytaj więcej →