Branże


Handel (w tym międzynarodowy)

Komisja Europejska na początku 2013 roku uznała iż handel jest głównym źródłem wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Z prawnego punktu widzenia handel jest przedmiotem niezliczonej ilości regulacji prawnych przyjmowanych na różnych szczeblach (konwencje i umowy międzynarodowe, traktaty i przepisy unijne, a także wewnętrzne przepisy poszczególnych krajow). 

Powyższe regulacje dotycza grup produktow jak i wybranych branz. 

 

Wybrane usługi:

 • kontrakty w handlu międzynarodowym
 • kontrakty na prawach obcych
 • zabezpieczenie kontraktów w handlu międzynarodowym (akredytywy dokumentowe, cesje)
 • transport międzynarodowy 
 • spory w handlu międzynarodowym (spory sądowe i arbitrażowe)
 • ograniczenia i embargo w handlu międzynarodowym (sankcje UE oraz ONZ)
 • podatki oraz cła w handlu międzynarodowym
 • kontrole celne
 • zatrzymania towarów
 • ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  23.10.2019

  Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Od 2020 roku łatwiej będzie dochodzić…

  Czytaj więcej →

  02.10.2019

  Fundacja rodzinna w świetle Zielonej Księgi Ministerstwa Przedsiębiorczości…

  Czytaj więcej →

  25.09.2019

  Zarządzanie i nadzór w prostej spółce akcyjnej przez radę dyrektorów

  Czytaj więcej →

  06.08.2019

  Przedawnienie roszczeń przy umowach sprzedaży z przedsiębiorcą zagranicznym.…

  Czytaj więcej →

  30.07.2019

  Faktury tylko do paragonów zawierających NIP kontrahenta

  Czytaj więcej →

  09.07.2019

  Spory transgraniczne. Uprawnienia stron umowy wynikające z Konwencji…

  Czytaj więcej →

  16.05.2019

  Projekt nowelizacji ustawy z dnia z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych…

  Czytaj więcej →

  02.05.2019

  Ciekawe M&A w 1Q2019

  Czytaj więcej →

  23.04.2019

  Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

  Czytaj więcej →

  18.04.2019

  Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy każdy podwykonawca…

  Czytaj więcej →