Branże


Handel (w tym międzynarodowy)

Komisja Europejska na początku 2013 roku uznała iż handel jest głównym źródłem wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej. 

Z prawnego punktu widzenia handel jest przedmiotem niezliczonej ilości regulacji prawnych przyjmowanych na różnych szczeblach (konwencje i umowy międzynarodowe, traktaty i przepisy unijne, a także wewnętrzne przepisy poszczególnych krajow). 

Powyższe regulacje dotycza grup produktow jak i wybranych branz. 

 

Wybrane usługi:

 • kontrakty w handlu międzynarodowym
 • kontrakty na prawach obcych
 • zabezpieczenie kontraktów w handlu międzynarodowym (akredytywy dokumentowe, cesje)
 • transport międzynarodowy 
 • spory w handlu międzynarodowym (spory sądowe i arbitrażowe)
 • ograniczenia i embargo w handlu międzynarodowym (sankcje UE oraz ONZ)
 • podatki oraz cła w handlu międzynarodowym
 • kontrole celne
 • zatrzymania towarów
 • ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  27.02.2018

  Zakaz handlu w niedzielę

  Czytaj więcej →

  15.02.2018

  Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

  Czytaj więcej →

  28.11.2017

  Rękojmia za wady towaru w obrocie między przedsiębiorcami

  Czytaj więcej →

  03.12.2015

  Rejestracja spółki akcyjnej w Bułgarii

  Czytaj więcej →

  28.09.2010

  Pozwy zbiorowe w polskiej rzeczywistości

  Czytaj więcej →

  22.06.2010

  Arytkuł nt. egzekucji obowiązków alimentacyjnych zagranicą

  Czytaj więcej →