Branże


IT / E-commerce

Skomputeryzowanie każdej dziedziny życia społecznego powoduje, że przedsiębiorcy działający w branży IT niejednokrotnie podejmują przedsięwzięcia biznesowe znacznych rozmiarów, wymagających profesjonalnej obsługi prawnej.

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną producentów i dystrybutorów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, twórców stron internetowych, dostawców Internetu oraz innych podmiotów działających w branży komputerowej i branżach pokrewnych.

Wybrane usługi:

 • Sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów badawczych, rozwojowych, w tym z uwzględnieniem ochrony praw autorskich majątkowych, wdrożeniowych, serwisowych, szkoleniowych
 • Obsługa prawna procesu wdrożeniowego – tworzenie dokumentacji umownej niezbędnej dla uznania wdrożenia za prawidłowe
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z obsługą procesów ochrony danych osobowych związanych z dostępem do danych osobowych administrowanych przez kontrahentów naszych klientów
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji gwarancyjnej w zakresie sprzętu i oprogramowania
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji umów licencyjnych i sublicencyjnych oprogramowania i innych utworów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy część bądź całość prowadzonej działalności handlowej, przenieśli do Internetu. Działalność w formie e-commerce, mimo swoich niewątpliwych korzyści, pociąga za sobą także szereg zagrożeń dla obu stron transakcji. Zrozumiałym jest więc, że ustawodawca wprowadził w tym zakresie wiele prawnych wymogów i ograniczeń, którym jednak nawet podmiotom profesjonalnym trudno sprostać.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie e-biznesu. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, w tym przede wszystkim regulamin sklepu internetowego, dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, formularze reklamacyjne, karty gwarancyjne, a także wzory oświadczeń o odstąpieniu od umowy.

Doradzamy w zakresie poszczególnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego: form płatności, programów lojalnościowych, tworzenia baz danych. Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane z kontrahentami, takie jak kontrakty reklamowe czy umowy o dostarczenie oprogramowania. 

Wybrane usługi:

 • Tworzenie i aktualizowania zapisów regulaminu sklepu internetowego
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji umów licencyjnych i sublicencyjnych co do materiałów reklamowych umieszczanych na stronach internetowych
 • Doradzanie w zakresie praw konsumenta, ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa własności intelektualnej
 • Bieżąca obsługa e-biznesu (egzekwowanie należności od klientów, kontrahentów, postępowania reklamacyjne)

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  11.05.2020

  Bankowość: Karalność lichwy na mocy Tarczy 3.0

  Czytaj więcej →

  04.05.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: COVID-19 a rynek konsumenta – wyniki…

  Czytaj więcej →

  15.04.2020

  Spółki i prawo korporacyjne: Zasady udziału w zgromadzeniach wspólników…

  Czytaj więcej →

  24.03.2020

  Ochrona danych osobowych: Kara PUODO dla szkoły za przetwarzanie danych…

  Czytaj więcej →

  16.03.2020

  Przedsiębiorcy: Projekt zmian w specustawie dot. COVID-19 przewidujący…

  Czytaj więcej →

  24.02.2020

  Prawo korporacyjne: Odpowiedzialność materialna pracownika pełniącego…

  Czytaj więcej →

  22.01.2020

  Prawo autorskie: Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego…

  Czytaj więcej →

  17.01.2020

  Prawo bankowe: Biała lista nie będzie dotyczyć transakcji typu pay-by-link

  Czytaj więcej →

  31.12.2019

  Spółki i prawo korporacyjne: Umowa dowodowa w sporach między przedsiębiorcami

  Czytaj więcej →

  10.12.2019

  Ochrona praw artysty wykonawcy w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości…

  Czytaj więcej →