Branże


Spożywczo-rolnicza

Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczo-rolniczej. Zajmujemy się obsługą prawną zarówno indywidualnych gospodarstw rolnych, jak i dużych producentów żywności.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną w toku prowadzonej przez nich działalności rolnej, w tym produkcji ekologicznej. Opiniujemy i sporządzamy umowy m.in.:

 • kontraktacji,
 • dostawy,
 • przechowania,
 • kredytów bankowych,
 • leasingu maszyn rolniczych,
 • ubezpieczenia.

Doradzamy w sprawach obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. Reprezentujemy przy kontroli oraz w postępowaniu o wymierzenie kary przed ARR (obecnie KOWR).

Doradzamy oraz reprezentujemy przed UOKiK w sprawach o nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Pomagamy dostosować prowadzoną działalność do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz uzyskać unijne dotacje. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wprowadzenia polskiej żywności na rynek polski oraz na rynek państw członkowskich. Pomoc ta obejmuje dokonywanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zamiaru wprowadzenia do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz innych produktów. Wspieramy naszych Klientów w zakresie uzyskiwania wspólnotowych certyfikatów i znaków jakości (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne).

Reprezentujemy naszych Klientów przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego. Zajmujemy się obrotem nieruchomościami rolnymi: sprzedażą, zamianą, dzierżawą, najmem i użytkowaniem. Doradzamy, jak dostosować działalność rolniczą do wymogów prawa ochrony środowiska.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji tzw. biopaliw. 

Wybrane usługi:

 • bieżąca obsługa producentów rolnych
 • sporządzanie umów z zakresu działalności rolniczej (umowy kontraktacji, dostawy itd.)
 • wprowadzanie na rynek polski i europejski produktów żywnościowych
 • dokonywanie powiadomień do Głównego Inspektora Sanitarnego
 • uzyskiwanie znaków jakości i certyfikatów UE
 • pozyskiwanie finansowania działalności rolniczej (dotacje unijne i krajowe)
 • obrót nieruchomościami rolnymi
 • rozpoczęcie i prowadzenie produkcji biopaliw
 • dostosowywanie działalności do wymogów ochrony środowiska
 • reprezentowanie Klientów przed organami władzy publicznej (agencjami, inspekcjami) 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  02.12.2021

  Umowy i transakcje handlowe: Nowa ustawa przewagowa podpisana przez…

  Czytaj więcej →

  11.08.2021

  Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  05.08.2021

  Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

  Czytaj więcej →

  15.04.2020

  Spółki i prawo korporacyjne: Zasady udziału w zgromadzeniach wspólników…

  Czytaj więcej →

  26.03.2020

  Przedsiębiorcy: Czy zwalczanie epidemii COVID-19 umożliwia władzy…

  Czytaj więcej →

  25.03.2020

  Przedsiębiorcy: Czy prywatne przedsiębiorstwo może stanowić infrastrukturę…

  Czytaj więcej →

  24.02.2020

  Prawo korporacyjne: Odpowiedzialność materialna pracownika pełniącego…

  Czytaj więcej →

  28.05.2019

  Kolejna nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej - ceny referencyjne

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Ceny referencyjne na produkty rolno spożywcze – nowelizacja ustawy…

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Przewaga kontraktowa - nowości: (1) UOKiK wzywa przedsiębiorców do…

  Czytaj więcej →