Branże


Telekomunikacja

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Prowadzimy doradztwo względem operatorów stacjonarnych, jak również mobilnych operatorów strukturalnych (MNO) oraz mobilnych operatorów wirtualnych (MVNO).

Jednym z kluczowych aspektów naszej działalności jest doradztwo regulacyjne, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz doradztwo przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych. Wspomagamy również operatorów telekomunikacyjnych przy zarządzaniu częstotliwościami oraz w postępowaniach selekcyjnych na rezerwacje częstotliwości.

Nasi prawnicy reprezentują operatorów telekomunikacyjnych w różnorodnych postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także w postępowaniach sądowoadmistracyjnych ze skarg na decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Istotną sferą działalności telekomunikacyjnej jest prawo umów. Nasi prawnicy redagują różnego rodzaju umowy z zakresu telekomunikacji. W relacjach B2B redagujemy oraz negocjujemy umowy między operatorami telekomunikacyjnymi, umowy między MNO a MVNO, umowy o dostępie, umowy o dostawę technologii, oprogramowania lub sprzętu. W relacjach B2C redagujemy ogólne warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminy oraz cenniki.

W razie sporów między operatorami doradzamy przy tworzeniu strategii negocjacji, uczestniczymy w spotkaniach negocjacyjnych, a także reprezentujemy operatorów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi.

Zespół specjalistów z zakresu prawa ochrony konsumentów doradza operatorom telekomunikacyjnym w zakresie praw abonentów (konsumentów) jak również przy kształtowaniu procedur reklamacyjnych. Nasi prawnicy reprezentują również operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach przed Prezesem UOKiK dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (abonentów usług telekomunikacyjnych).

Wybrane usługi:

 • doradztwo regulacyjne w zakresie prawa telekomunikacyjnego
 • opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego
 • doradztwo przy zarządzaniu częstotliwościami oraz w postępowaniach selekcyjnych
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • reprezentacja przed sądami w sprawach skarg na decyzje UKE
 • umowy w prawie telekomunikacyjnym 
 • rozwiązanie sporów między operatorami
 • doradztwo w zakresie praw abonentów
 • redagowanie OWU, regulaminów oraz cenników
 • reprezentacja przed UOKiK

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak
Grzegorz Żochowski

Specjalista

Grzegorz Żochowski

Adwokat, Counsel

Grzegorz Żochowski

Artykuły tematyczne

  28.02.2022

  Operatorzy telekomunikacyjni pomogą w walce z phishingiem w 2022 roku

  Czytaj więcej →

  21.02.2022

  Obowiązki sprawozdawcze w prawie telekomunikacyjnym 2022

  Czytaj więcej →

  11.08.2021

  Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  05.08.2021

  Prawo pracy: Podstawowe elementy polityki Compliance w miejscu pracy.…

  Czytaj więcej →

  26.03.2020

  Przedsiębiorcy: Czy zwalczanie epidemii COVID-19 umożliwia władzy…

  Czytaj więcej →