Brazylia

Obsługa prawna w Brazylii (Adwokat, Prawnik Brazylia)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS BRAZIL

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami brazylijskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Brazylii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku południowoamerykańskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa brazylisjkiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz portugalskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami brazylijskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Brazylii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Brazylii 
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek brazylijskich  
 • przejmowanie spółek brazylijskich (M&A)  
 • audyt prawny spółek brazylijskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości brazylijskich   
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Brazylii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości  

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami brazylijskimi   
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami brazylijskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Brazylii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Brazylii
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach brazylijskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Brazylii 
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Brazylii 
 • egzekucja należności w Brazylii 
 • windykacja należności z Brazylii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Brazylii
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Brazylii  
 • asysta w sprawach aresztowania w Brazylii

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Brazylii  
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Brazylii 
 • ochrona praw autorskich w Brazylii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie brazylijskich przepisów transportowych  
 • spory z brazylijskimi ubezpieczalniami  

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w brazylijskim postępowaniu upadłościowym  

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Brazylii