Chiny

Obsługa prawna w Chinach (Adwokat, Prawnik Chiny)

DUDKOWIAK & KOPEĆ, WANG YANXIANG ASSN.

Nasza Kancelaria posiada oddział w Chinach funkcjonujący jako Dudkowiak & Kopeć, Wang YanXiang Assn. Nasza chińska prawnikadwokat Wang YanXiang – specjalizuje się w szeroko pojętym chińskim prawie cywilnym i handlowym. Mecenas YanXiang posiada bogate doświadczenie w obsłudze polskich spółek i przedsiębiorców na terenie Chin.

Biuro naszej chińskiej adwokat zlokalizowane jest w Shengzen, jednak usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju — m. in. w Pekinie oraz Sznaghaju.

Obsługa prawna w Chinach realizowana jest w języku polskim, chińskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszą chińską adwokat.

Zapraszamy do kontaktu:


Wang Yanxiang

Prawnik w Chinach

Wang Yanxiang

Adwokat - Chiny

Wang Yanxiang

Kontakt:

12/F, No.4009 Shennan Road,
Futian District, Shenzhen


Zakres obsługi prawnej w Chinach

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Chinach 
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek chińskich  
 • przejmowanie spółek chińskich (M&A)  
 • audyt prawny spółek chińskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości chińskich  
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Chinach
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości  

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami chińskimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami chińskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Chinach
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Chinach
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach chińskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Chinach
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Chinach
 • egzekucja należności w Chinach
 • windykacja należności z Chinach

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Chinach
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Chin
 • asysta w sprawach aresztowania w Chinach

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Chinach  
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Chinach
 • ochrona praw autorskich w Chinach

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie chińskich przepisów transportowych  
 • spory z chińskimi ubezpieczalniami  

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w chińskim postępowaniu upadłościowym  

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Chinach