Chorwacja

Obsługa prawna w Chorwacji (Adwokat, Prawnik Chorwacja)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS CROATIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami chorwackimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Chorwacji. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku chorwackim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa chorwackiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku angielskim oraz chorwackim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami chorwackimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Chorwacji

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Chorwacji
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek chorwackich 
 • przejmowanie spółek chorwackich (M&A)
 • audyt prawny spółek chorwackich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości chorwackich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Chorwacji
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami chorwackimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami chorwackimi 

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Chorwacji
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Chorwacji
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach chorwackich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Chorwacji
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Chorwacji
 • egzekucja należności w Chorwacji
 • windykacja należności z Chorwacji

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Chorwacji
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Chorwacji (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Chorwacji,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Chorwacji 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Chorwacji
 • ochrona praw autorskich w Chorwacji

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie chorwackich przepisów transportowych 
 • spory z chorwackimi ubezpieczalniami

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w chorwackim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Chorwacji