Czechy

Obsługa prawna w Czechach (Adwokat, Prawnik Czechy)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS CZECH REPUBLIC

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami czeskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Czech. Nasi adwokaci skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku czeskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa czeskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku angielskim oraz czeskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi adwokatami czeskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Czechach

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Czechach
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek czeskich 
 • przejmowanie spółek czeskich (M&A)
 • audyt prawny spółek czeskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości czeskich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Czechach
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami czeskimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami czeskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Czech,
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Czechach
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach czeskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Czechach
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Czechach 
 • egzekucja należności w Czechach
 • windykacja należności z Czech

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Czechach
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Czech (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Czechach,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Czechach
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Czechach
 • ochrona praw autorskich w Czechach

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie czeskich przepisów transportowych
 • spory z czeskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w czeskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Czechach