Dania

Obsługa prawna w Danii (Adwokat, Prawnik Dania)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS DENMARK

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami duńskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Danii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku duńskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa duńskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz duńskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami duńskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Danii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Danii
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek duńskich
 • przejmowanie spółek duńskich (M&A)
 • audyt prawny spółek duńskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości duńskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Danii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami duńskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami duńskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Danii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Danii
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach duńskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Danii
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Danii
 • egzekucja należności w Danii
 • windykacja należności z Danii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Danii 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Danii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Danii

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Danii
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Danii
 • ochrona praw autorskich w Danii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie duńskich przepisów transportowych 
 • spory z duńskimi ubezpieczalniami

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w duńskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Danii