Francja

Obsługa prawna we Francji (Adwokat, Prawnik Francja)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS FRANCE

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami francuskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Francji. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku francuskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa francuskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskimi oraz francuskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami francuskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej we Francji

Prawo spółek

 • rejestracja spółek we Francji
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek francuskich 
 • przejmowanie spółek francuskich (M&A)
 • audyt prawny spółek francuskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości francuskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości we Francji
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami francuskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami francuskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Francji
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu we Francji
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach Francji

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych we Francji 
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich we Francji
 • egzekucja należności we Francji
 • windykacja należności z Francji

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych we Francji 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Francji (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania we Francji,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych we Francji
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych we Francji
 • ochrona praw autorskich we Francji

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie francuskich przepisów transportowych 
 • spory z francuskimi ubezpieczalniami

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w francuskim postępowaniu upadłościowym

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków we Francji