Honk Kong

Obsługa prawna w Honk Kongu (Adwokat, Prawnik Hong Kong)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS CHINA — HONG KONG

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami chińskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Hongkongu. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność w specjalnym regionie administracyjnym ChRL. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa Hongkongu.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami chińskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Honk Kongu

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Hong Kongu
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek w Hong Kongu
 • przejmowanie spółek w Hong Kongu (M&A)
 • audyt prawny spółek w Hong Kongu 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości w Hong Kongu
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Hong Kongu
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z Hong Kongu 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z Hong Kongu

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Hong Kongu
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Hong Kongu
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach chorwackich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Hong Kongu
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Hong Kongu
 • egzekucja należności w Hong Kongu
 • windykacja należności w Hong Kongu

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Hong Kongu
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Hong Kongu
 • asysta w sprawach aresztowania w Hong Kongu

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Hong Kongu
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Hong Kongu
 • ochrona praw autorskich w Hong Kongu

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w Hong Kongu
 • spory z ubezpieczalniami w Hong Kongu

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Hong Kongu

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Hong Kongu