Indie

Obsługa prawna w Indiach (Adwokat, Prawnik Indie)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS INDIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami indyjskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Indii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku litewskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa indyjskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami indyjskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Indiach

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Indiach
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek indyjskich
 • przejmowanie spółek indyjskich (M&A)  
 • audyt prawny spółek indyjskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości indyjskich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Indiach
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości  

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami indyjskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami indyjskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Indii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Indiach
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach indyjskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Indiach
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Indiach
 • egzekucja należności w Indiach
 • windykacja należności z Indiach

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Indiach
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Indii
 • asysta w sprawach aresztowania w Indiach

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Indiach
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Indiach
 • ochrona praw autorskich w Indiach

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie indyjskich przepisów transportowych  
 • spory z indyjskimi ubezpieczalniami  

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w indyjskim postępowaniu upadłościowym  

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Indiach