Irlandia

Obsługa prawna w Irlandii (Adwokat, Prawnik Irlandia)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS IRELAND

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami irlandzkimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Irlandii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku irlandzkim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa irlandzkiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami irlandzkimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Irlandii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Irlandii
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek irlandzkich 
 • przejmowanie spółek irlandzkich (M&A)
 • audyt prawny spółek irlandzkich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości irlandzkich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Irlandii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami irlandzkimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami irlandzkimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Irlandii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Irlandii  
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach irlandzkich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Irlandii
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Irlandii
 • egzekucja należności w Irlandii
 • windykacja należności z Irlandii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Irlandii 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Irlandii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Irlandii,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Irlandii, 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Irlandii
 • ochrona praw autorskich w Irlandii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie irlandzkich przepisów transportowych
 • spory z irlandzkimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w irlandzkim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Irlandii