Kanada

Obsługa prawna w Kanadzie (Adwokat, Prawnik Kanada)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS CANADA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami kanadyjskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Kanady. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku kanadyjskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa kanadyjskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami kanadyjskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Kanadzie

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Kanadzie
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek kanadyjskich 
 • przejmowanie spółek kanadyjskich (M&A)
 • audyt prawny spółek kanadyjskich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości kanadyjskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Kanadzie
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami kanadyjskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami kanadyjskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Kanady
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Kanadzie
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach kanadyjskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Kanadzie
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Kanadzie
 • egzekucja należności w Kanadzie
 • windykacja należności z Kanadzie

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Kanadzie
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Kanady
 • asysta w sprawach aresztowania w Kanadzie

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Kanadzie
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Kanadzie
 • ochrona praw autorskich w Kanadzie

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie kanadyjskich przepisów transportowych 
 • spory z kanadyjskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w kanadyjskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Kanadzie