Kazachstan

Obsługa prawna w Kazachstanie (Adwokat, Prawnik Kazachstan)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS KAZAKHSTAN

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami kazachskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Kazachstanu. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku kazachskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa kazachskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami kazachskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Kazachstanie

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Kazachstanie
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek z Kazachstanu
 • przejmowanie spółek z Kazachstanu (M&A)
 • audyt prawny spółek z Kazachstanu 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości w Kazachstanie
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Kazachstanie
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z Kazachstanu
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z Kazachstanu

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków w Kazachstanie
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Kazachstanie
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach Kazachstanu

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Kazachstanie
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Kazachstanie
 • egzekucja należności w Kazachstanie
 • windykacja należności w Kazachstanie

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Kazachstanie
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Kazachstanu
 • asysta w sprawach aresztowania w Kazachstanie

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Kazachstanie
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Kazachstanie
 • ochrona praw autorskich w Kazachstanie

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w Kazachstanie
 • spory z ubezpieczalniami w Kazachstanie

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Kazachstanie

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Kazachstanie