Litwa

Obsługa prawna na Litwie (Adwokat, Prawnik Litwa)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS LITHUANIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami litewskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Litwy. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku litewskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa litewskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz litewskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami litewskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej na Litwie

Prawo spółek

 • rejestracja spółek na Litwie
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek litewskich
 • przejmowanie spółek litewskich (M&A)
 • audyt prawny spółek litewskich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości litewskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości na Litwie
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami litewskimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami litewskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Litwy
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu na Litwie
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach litewskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych na Litwie
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich na Litwie
 • egzekucja należności na Litwie
 • windykacja należności z Litwy

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych na Litwie 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub na Litwę (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania na Litwie,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych na Litwie
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych na Litwie
 • ochrona praw autorskich na Litwie

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie litewskich przepisów transportowych
 • spory z litewskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w litewskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków na Litwie