Niemcy

Obsługa prawna w Niemczech (Adwokat, Prawnik Niemcy)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS GERMANY

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami niemieckimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Niemiec. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku niemieckim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa niemieckiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami niemieckimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Niemczech

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Niemczech
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek niemieckich
 • przejmowanie spółek niemieckich (M&A)
 • audyt prawny spółek niemieckich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości niemieckich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Niemczech
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami niemieckimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami niemieckimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Niemiec
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Niemczech
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach niemieckich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Niemczech
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Niemczech
 • egzekucja należności w Niemczech
 • windykacja należności z Niemiec

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Niemczech
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Niemiec (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Niemczech,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Niemczech 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Niemczech
 • ochrona praw autorskich w Niemczech

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie niemieckich przepisów transportowych 
 • spory z niemieckimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w niemieckim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Niemiec