Obsługa prawna w Rosji (Adwokat, Prawnik Rosja)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS RUSSIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami rosyjskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Rosji. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku rosyjskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa rosyjskiego świadczone przez adwokatów w Moskwie i Petersburgu.

Nasi Klienci pozostają pod opieką kierownika praktyki rosyjskiej - prawnika rosyjskiego - Denisa Ushakova.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami rosyjskimi.

Zapraszamy do kontaktu:


Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław


Zakres obsługi prawnej

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Rosji
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek rosyjskich
 • przejmowanie spółek rosyjskich (M&A)
 • audyt prawny spółek rosyjskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości rosyjskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Rosji
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami rosyjskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami rosyjskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Rosji
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Rosji
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach rosyjskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Rosji
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Rosji
 • egzekucja należności w Rosji
 • windykacja należności z Rosji

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Rosji
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Rosji
 • asysta w sprawach aresztowania w Rosji

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Rosji
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Rosji
 • ochrona praw autorskich w Rosji

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie rosyjskich przepisów transportowych 
 • spory z rosyjskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w rosyjskim postępowaniu upadłościowym

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Rosji