Przymusowy ustrój majątkowy małżeński

Sąd może z ważnych powodów ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa. Nasi prawnicy rodzinni pomogą ustalić, czy zostały spełnione przesłanki do ustanowienia przymusowego ustroju majątkowego oraz podejmą się reprezentacji przed sądem w celu ustanowienia przymusowego ustroju majątkowego.
Usługi

Jeżeli rozstałeś się ze współmałżonkiem, mieszkacie oddzielnie, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego i planujecie rozwód, masz prawo domagać się ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Należy pamiętać, że nawet po rozstaniu i wyprowadzce ze wspólnego mieszkania, prawie wszystko, co zarobisz i kupisz do czasu prawomocnego rozwodu, stanie się wspólną własnością małżeńską. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z ważnych powodów sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami w czasie trwania małżeństwa. Rozdzielność majątkową można ustanowić również z datą wsteczną. Wniosek o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej może złożyć każdy z małżonków, wierzyciel jednego z małżonków oraz prokurator.

Nasi prawnicy rodzinni i rozwodowi:

  • odpowiedzą na pytania, przedstawią i wyjaśnią przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd oraz wskażą jakie działania należy podjąć,
  • pomogą w ustaleniu strategii postępowania sądowego, przygotowaniu i złożeniu do sądu stosownego wniosku o ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego,
  • podejmą się reprezentacji przed sądem,
  • sporządzą apelację od orzeczenia sądu w zakresie przymusowego ustroju majątkowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi prawnikami.
Skontaktuj się z nami
ZIELONA GÓRAPOLSKA
Jana Sobieskiego 2/3
65-071 Zielona Góra
family.kancelaria@dudkowiak.com
POZNAŃPOLSKA
Młyńska 16, piętro 8
61-730 Poznań
family.poznan@dudkowiak.com
WARSZAWAPOLSKA
Konstruktorska 12a (budynek D)
02-673 Warszawa
family.warszawa@dudkowiak.com
WROCŁAWPOLSKA
Swobodna 1
50-088 Wrocław
family.wroclaw@dudkowiak.com
KRAKÓWPOLSKA
Opolska 110
31-355 Kraków
family.krakow@dudkowiak.com