RPA

Obsługa prawna w RPA (Adwokat, Prawnik RPA)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS RSA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami południowoafrykańskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Republiki Południowej Afryki (RPA). Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku RPA. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie tamtejszego prawa.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami południowoafrykańskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w RPA

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w RPA
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek z RPA
 • przejmowanie spółek z RPA (M&A)
 • audyt prawny spółek z RPA 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości w RPA
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w RPA
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z RPA
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z RPA

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków w RPA
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w RPA
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach RPA

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w RPA
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w RPA
 • egzekucja należności w RPA
 • windykacja należności w RPA

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w RPA
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do RPA
 • asysta w sprawach aresztowania w RPA

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w RPA
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w RPA
 • ochrona praw autorskich w RPA

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w RPA
 • spory z ubezpieczalniami w RPA

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w RPA

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w RPA