Rumunia

Obsługa prawna w Rumunii (Adwokat, Prawnik Rumunia)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS ROMANIA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami rumuńskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Rumunii. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku rumuńskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa rumuńskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz litewskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami rumuńskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Rumunii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Rumunii
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek rumuńskich 
 • przejmowanie spółek rumuńskich (M&A)
 • audyt prawny spółek rumuńskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości rumuńskich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Rumunii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami rumuńskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami rumuńskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Rumunii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Rumunii
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach rumuńskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Rumunii
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Rumunii 
 • egzekucja należności w Rumunii
 • windykacja należności z Rumunii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Rumunii
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Rumunii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Rumunii

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Rumunii
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Rumunii
 • ochrona praw autorskich w Rumunii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie rumuńskich przepisów transportowych 
 • spory z rumuńskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w rumuńskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Rumunii