Specjalizacje


Fuzje i przejęcia (M&A)

Prężny rozwój naszych klientów umożliwił naszym prawnikom pogłębienie specjalizacji w zakresie fuzji oraz przejęć. Projekty M&A realizowaliśmy zarówno w Polsce, jak i za granicą m. in. w następujących branżach: produkcji stali, górniczej, finansowej (usługi finansowe pożyczki, kredyty), handlowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, IT i innych.

Nasze usługi w projektach M&A z reguły obejmują wszystkie jego etapy w tym:

 • redagowanie oraz negocjowanie listów intencyjnych, memorandum of understanding, umowy o poufności (Non Disclousure Agreements)
 • przeprowadzenie due diligence i identyfikacji ryzyk
 • redagowanie oraz negocjowanie umów właściwych
 • badanie oraz zgłaszanie fuzji lub przejęcia do właściwych organów, w tym UOKiK oraz organów koncesyjnych,
 • reprezentację oraz doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów,
 • finalizowanie oraz rejestrację zmian w sądzie rejestrowym - KRS oraz innych organach
 • doradztwo w wprowadzaniu klienta do nowego podmiotu

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil Kancelarii mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu różnorakich problemów, które pojawiają się przy międzynarodowych fuzjach i przejęciach. Niejednokrotnie skomplikowanie zagadnienia wielonarodowe rozwiązywane były z pomocą naszych prawników zagranicznych. Praktyka z zakresu fuzji oraz przejęć sięga również szkolenia oraz edukacji z zakresu M&A. Nasi prawnicy prowadzą wykłady przy okazji konferencji oraz publikują artykuły w polskich oraz zagranicznych wydawnictwach. Od 2011 roku nasza Kancelaria jest nieustannie partnerem merytorycznym portalu fuzje.pl.

Wybrane usługi:

 • Łączenia spółek

 • Przekształcenia spółek

 • Podziały spółek

 • Due diligence spółek

 • Negocjowanie warunków transakcji

 • Przygotowywanie dokumentacji przedtransakcyjnej (NDA, Term-sheet, umowy inwestycyjne)

 • Nabycie udziałów lub akcji (SPA — share or stock purchase agreement)

 • Umowy opcji na udziały lub akcje

 • Zgłoszenie koncentracji oraz reprezentacja przed UOKiK

 • Zgłoszenia i reprezentacja przed organami regulacyjnymi

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  27.01.2022

  Fuzje i przejęcia w 2021 roku – podsumowanie

  Czytaj więcej →

  27.07.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Cyfryzacja postępowania rejestrowego…

  Czytaj więcej →

  11.05.2021

  Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej…

  Czytaj więcej →

  31.03.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Nowe zasady obrotu akcjami po ich dematerializacji

  Czytaj więcej →

  16.10.2020

  Nieruchomości: Spółka nieruchomościowa w nowelizacji ustawy o CIT

  Czytaj więcej →

  17.08.2020

  Prawo spółek: Grupa spółek w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu…

  Czytaj więcej →

  18.03.2020

  M&A: ZELMER pozostanie na rynku, jak i w polskich gospodarstwach domowych!…

  Czytaj więcej →

  16.08.2019

  Nowe formularze wniosków o wpis do KRS

  Czytaj więcej →

  21.05.2019

  Kontrola koncentracji – M&A z udziałem funduszu inwestycyjnego

  Czytaj więcej →

  02.05.2019

  Ciekawe M&A w 1Q2019

  Czytaj więcej →