Specjalizacje


Fuzje i przejęcia M&A

Prężny rozwój naszych klientów umożliwił naszym prawnikom pogłębienie specjalizacji w zakresie fuzji oraz przejęć. Projekty M&A realizowaliśmy zarówno w Polsce, jak i za granicą m. in. w następujących branżach: produkcji stali, górniczej, finansowej (usługi finansowe pożyczki, kredyty), handlowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, IT i innych.

Nasze usługi w projektach M&A z reguły obejmują wszystkie jego etapy w tym:

 • redagowanie oraz negocjowanie listów intencyjnych, memorandum of understanding, umowy o poufności (Non Disclousure Agreements)
 • przeprowadzenie due diligence i identyfikacji ryzyk
 • redagowanie oraz negocjowanie umów właściwych
 • badanie oraz zgłaszanie fuzji lub przejęcia do właściwych organów, w tym UOKiK oraz organów koncesyjnych,
 • reprezentację oraz doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów,
 • finalizowanie oraz rejestrację zmian w sądzie rejestrowym - KRS oraz innych organach
 • doradztwo w wprowadzaniu klienta do nowego podmiotu

Nasi prawnicy ze względu na międzynarodowy profil Kancelarii mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu różnorakich problemów, które pojawiają się przy międzynarodowych fuzjach i przejęciach. Niejednokrotnie skomplikowanie zagadnienia wielonarodowe rozwiązywane były z pomocą naszych prawników zagranicznych. Praktyka z zakresu fuzji oraz przejęć sięga również szkolenia oraz edukacji z zakresu M&A. Nasi prawnicy prowadzą wykłady przy okazji konferencji oraz publikują artykuły w polskich oraz zagranicznych wydawnictwach. Od 2011 roku nasza Kancelaria jest nieustannie partnerem merytorycznym portalu fuzje.pl.

Wybrane usługi:

 • Łączenia spółek

 • Przekształcenia spółek

 • Podziały spółek

 • Due diligence spółek

 • Negocjowanie warunków transakcji

 • Przygotowywanie dokumentacji przedtransakcyjnej (NDA, Term-sheet, umowy inwestycyjne)

 • Nabycie udziałów lub akcji (SPA — share or stock purchase agreement)

 • Umowy opcji na udziały lub akcje

 • Zgłoszenie koncentracji oraz reprezentacja przed UOKiK

 • Zgłoszenia i reprezentacja przed organami regulacyjnymi

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  26.02.2019

  Zastrzeżenia UOKiK do przejęcia Cinema 3D przez Multikino

  Czytaj więcej →

  28.01.2019

  M&A w Polsce w Q4 2018

  Czytaj więcej →

  22.01.2019

  Kontrola koncentracji – UOKiK podsumował 2018 rok

  Czytaj więcej →

  26.11.2018

  Przejęcie ACP Europe i Eurocylinder przez Air Products – zastrzeżenia…

  Czytaj więcej →

  21.05.2018

  Zbycie akcji spółki notowanej na GPW

  Czytaj więcej →