Specjalizacje


Koncesje, zezwolenia, pozwolenia

Reglamentacja działalności gospodarczej jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem nowoczesnego państwa. Zespół Kancelarii doradza oraz asystuje klientom w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć biznesowych/zarobkowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat naszego istnienia pomagaliśmy naszym klientom w uzyskiwaniu niemal wszystkich kategorii koncesji, w tym m.in. : 

 • koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie;
 • koncesji na ochronę osób i mienia;
 • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią;
 • koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Ponadto wspomagamy naszych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń m.in. na:

 • sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i apteki;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, funduszu inwestycyjnego oraztowarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także działalności maklerskiej wzakresie papierów wartościowych;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości lub spółek będących właścicielami polskich nieruchomości. 

Kancelaria regularnie doradza zagranicznym inwestorom jak rozpocząć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  24.04.2019

  Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain…

  Czytaj więcej →

  12.04.2019

  Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących…

  Czytaj więcej →

  10.04.2019

  Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym…

  Czytaj więcej →

  04.04.2019

  No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może…

  Czytaj więcej →

  29.03.2019

  Nowa metoda autoryzacji, czyli płatności zbliżeniowe bez limitu kwotowego

  Czytaj więcej →

  13.03.2019

  Dlaczego warto zbadać, czy kupowana nieruchomość jest objęta ochroną…

  Czytaj więcej →

  20.02.2019

  Import węgla w 2018 roku ponownie wzrasta o 50% !

  Czytaj więcej →

  18.02.2019

  Reklamowe samowole budowlane

  Czytaj więcej →

  18.01.2019

  Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej…

  Czytaj więcej →

  21.12.2018

  Wniosek o wydanie zezwolenia krajowej instytucji płatniczej - po 6…

  Czytaj więcej →

  16.11.2018

  Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej…

  Czytaj więcej →

  31.10.2018

  Rejestr małych instytucji płatniczych

  Czytaj więcej →

  15.10.2018

  Krajowe instytucje płatnicze – spóźniona lub błędna reautoryzacja…

  Czytaj więcej →

  01.06.2018

  Nowe wymogi w zakresie handlu emisjami w Polsce

  Czytaj więcej →

  15.02.2018

  Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

  Czytaj więcej →