Specjalizacje


Koncesje, zezwolenia, pozwolenia

Reglamentacja działalności gospodarczej jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem nowoczesnego państwa. Zespół Kancelarii doradza oraz asystuje klientom w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć biznesowych/zarobkowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat naszego istnienia pomagaliśmy naszym klientom w uzyskiwaniu niemal wszystkich kategorii koncesji, w tym m.in. : 

 • koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie;
 • koncesji na ochronę osób i mienia;
 • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią;
 • koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Ponadto wspomagamy naszych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń m.in. na:

 • sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i apteki;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, funduszu inwestycyjnego oraztowarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także działalności maklerskiej wzakresie papierów wartościowych;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości lub spółek będących właścicielami polskich nieruchomości. 

Kancelaria regularnie doradza zagranicznym inwestorom jak rozpocząć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  04.10.2019

  Stanowisko KNF dotyczące wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

  Czytaj więcej →

  27.09.2019

  Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

  Czytaj więcej →

  23.09.2019

  KIR oraz KFN wspólnie rozwijają blockchain

  Czytaj więcej →

  10.09.2019

  Silne uwierzytelnianie – KNF przewiduje ataki phishingowe

  Czytaj więcej →

  09.09.2019

  Coraz bliżej uregulowania wymogów zgłoszenia dla KIP

  Czytaj więcej →

  06.09.2019

  Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

  Czytaj więcej →

  22.08.2019

  Krajowa ocena ryzyka gotowa – kto powinien ją wdrożyć?

  Czytaj więcej →

  20.08.2019

  Silne uwierzytelnianie – KNF dopuszcza okres przejściowy po 14 września…

  Czytaj więcej →

  20.08.2019

  Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne…

  Czytaj więcej →

  05.08.2019

  Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

  Czytaj więcej →