Specjalizacje


Koncesje, zezwolenia, pozwolenia

Reglamentacja działalności gospodarczej jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem nowoczesnego państwa. Zespół Kancelarii doradza oraz asystuje klientom w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć biznesowych/zarobkowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat naszego istnienia pomagaliśmy naszym klientom w uzyskiwaniu niemal wszystkich kategorii koncesji, w tym m.in. : 

 • koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie;
 • koncesji na ochronę osób i mienia;
 • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią;
 • koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Ponadto wspomagamy naszych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń m.in. na:

 • sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i apteki;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, funduszu inwestycyjnego oraztowarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także działalności maklerskiej wzakresie papierów wartościowych;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości lub spółek będących właścicielami polskich nieruchomości. 

Kancelaria regularnie doradza zagranicznym inwestorom jak rozpocząć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  11.02.2020

  Mała instytucja płatnicza – Rada Ministrów zapowiada zaostrzenie przepisów

  Czytaj więcej →

  09.01.2020

  Nowe obowiązki projektantów w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze”…

  Czytaj więcej →

  14.01.2020

  Płatność kartą nie podlega przepisom o białej liście

  Czytaj więcej →

  20.12.2019

  Rada PCI opublikowała standardy bezpieczeństwa dla soft POS

  Czytaj więcej →

  26.11.2019

  Składki ZUS – czy można je opłacić kartą?

  Czytaj więcej →

  13.11.2019

  Soft POS i problem silnego uwierzytelnienia

  Czytaj więcej →

  30.10.2019

  Split payment czyli płatność kartowa jako przestępstwo skarbowe

  Czytaj więcej →

  18.10.2019

  PKO BP wprowadza e-Tożsamość | umożliwia logowanie do usług państwowych

  Czytaj więcej →

  04.10.2019

  Stanowisko KNF dotyczące wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

  Czytaj więcej →

  27.09.2019

  Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

  Czytaj więcej →