Specjalizacje


Pozyskiwanie koncesji i zezwoleń

Reglamentacja działalności gospodarczej jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem nowoczesnego państwa. Zespół Kancelarii doradza oraz asystuje klientom w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć biznesowych/zarobkowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat naszego istnienia pomagaliśmy naszym klientom w uzyskiwaniu niemal wszystkich kategorii koncesji, w tym m.in. : 

 • koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie;
 • koncesji na ochronę osób i mienia;
 • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią;
 • koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Ponadto wspomagamy naszych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń m.in. na:

 • sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i apteki;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, funduszu inwestycyjnego oraztowarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także działalności maklerskiej wzakresie papierów wartościowych;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości lub spółek będących właścicielami polskich nieruchomości. 

Kancelaria regularnie doradza zagranicznym inwestorom jak rozpocząć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  09.08.2022

  Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce

  Czytaj więcej →

  14.10.2021

  Koncesje: Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

  Czytaj więcej →

  04.10.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Nadchodzące zmiany w zakresie wykorzystywania…

  Czytaj więcej →

  21.09.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Sejm uchwalił obowiązek przyjmowania…

  Czytaj więcej →

  06.09.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Wykorzystywanie mediów społecznościowych…

  Czytaj więcej →

  03.09.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Luka w przepisach ustawy o usługach…

  Czytaj więcej →

  01.09.2021

  Koncesje: Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym

  Czytaj więcej →

  30.08.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Przypominamy o zmianach w UAML wchodzących…

  Czytaj więcej →

  12.08.2021

  Koncesje: Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji…

  Czytaj więcej →

  21.07.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wypowiedział…

  Czytaj więcej →