Specjalizacje


Koncesje, zezwolenia, pozwolenia

Reglamentacja działalności gospodarczej jest w obecnych czasach nieodłącznym elementem nowoczesnego państwa. Zespół Kancelarii doradza oraz asystuje klientom w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć biznesowych/zarobkowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat naszego istnienia pomagaliśmy naszym klientom w uzyskiwaniu niemal wszystkich kategorii koncesji, w tym m.in. : 

 • koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie;
 • koncesji na ochronę osób i mienia;
 • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią;
 • koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Ponadto wspomagamy naszych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń m.in. na:

 • sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i apteki;
 • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, funduszu inwestycyjnego oraztowarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także działalności maklerskiej wzakresie papierów wartościowych;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości lub spółek będących właścicielami polskich nieruchomości. 

Kancelaria regularnie doradza zagranicznym inwestorom jak rozpocząć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  18.09.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: KNF publikuje kwoty kosztów nadzoru…

  Czytaj więcej →

  10.09.2020

  Nieruchomości: Nowelizacja prawa budowlanego – prostsza przebudowa…

  Czytaj więcej →

  04.09.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Rada PCI umożliwi autoryzacje PIN-em…

  Czytaj więcej →

  10.08.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Nowe stanowisko KNF w zakresie kryptowalut

  Czytaj więcej →

  03.08.2020

  Nieruchomości: Swobodne nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli…

  Czytaj więcej →

  09.07.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: AML – czy kurs internetowy czyni zadość…

  Czytaj więcej →

  25.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Wytyczne KNF – czyli o co Banki pytają…

  Czytaj więcej →

  15.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy AML – rozszerzona definicja…

  Czytaj więcej →

  01.06.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: E-faktury już w 2021 roku

  Czytaj więcej →

  19.05.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: E-paragony prawie jak paragony tradycyjne

  Czytaj więcej →