Specjalizacje


Ochrona danych osobowych

Znajomość szczegółowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest niezbędna głównie podmiotom, które w toku prowadzonej przez siebie działalności pozyskują oraz przetwarzają dużą ilość danych, a jednocześnie obowiązane są je chronić. Skutecznym, a przede wszystkim zgodnym z prawem, zabezpieczeniem owych informacji zajmują się prawnicy Kancelarii Dudkowiak & Kopeć.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów, których działalność polega na gromadzeniu danych (np. na tworzeniu baz klientów dla celów reklamowych itp.), jak i do tych, które pozyskują informacje niejako przy okazji prowadzenia innej działalności (np. do szpitali bądź uczelni wyższych).

Kancelaria zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów: polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa, regulaminów oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Przygotowujemy także niezbędne wzory klauzul, zgód i oświadczeń, a także projekty umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych.

Tworzymy dla naszych Klientów strategie ochrony informacji, a także sprawdzamy zgodność z prawem zastosowanych u nich rozwiązań (due diligence). Reprezentujemy ich w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz podczas kontroli owego urzędu.

Ponadto, dokonujemy rejestracji zbiorów danych oraz udzielamy porad w zakresie możliwości, warunków oraz ograniczeń w przekazywaniu informacji podmiotom trzecim (w tym zagranicznym) w celach komercyjnych i niekomercyjnych. 

Wybrane usługi:

 • Polityka prywatności
 • Polityka bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • Umowa o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych
 • Regulamin przetwarzania danych osobowych
 • Due diligence przetwarzania danych osobowych
 • Reprezentacja przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • Rejestracja zbiorów 
 • Kontrola GIODO
 • Projektowanie klauzul i oświadczeń umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Anna Szymielewicz

Specjalista

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Senior Counsel

Anna Szymielewicz

Artykuły tematyczne

  08.09.2020

  RODO: Członkowie zarządu powinni być informowani o przetwarzaniu ich…

  Czytaj więcej →

  26.08.2020

  Ochrona danych osobowych: Pracodawca musi mieć zgodę na korzystanie…

  Czytaj więcej →

  13.08.2020

  Ochrona danych osobowych: Phishing zmorą polskiego Internetu w 2019…

  Czytaj więcej →

  12.08.2020

  Ochrona danych osobowych: PUODO karze przedsiębiorców za brak współpracy

  Czytaj więcej →

  28.07.2020

  RODO: Przekazujesz dane osobowe do USA? Tarcza Prywatności przestała…

  Czytaj więcej →

  02.07.2020

  RODO: Kontrola podmiotów przetwarzających przez administratorów -…

  Czytaj więcej →

  04.06.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

  Czytaj więcej →

  18.05.2020

  Ochrona danych osobowych: Problem mierzenia temperatury pracownikom…

  Czytaj więcej →

  24.03.2020

  Ochrona danych osobowych: Kara PUODO dla szkoły za przetwarzanie danych…

  Czytaj więcej →

  16.03.2020

  Przedsiębiorcy: Projekt zmian w specustawie dot. COVID-19 przewidujący…

  Czytaj więcej →