Specjalizacje


Ochrona danych osobowych

Znajomość szczegółowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest niezbędna głównie podmiotom, które w toku prowadzonej przez siebie działalności pozyskują oraz przetwarzają dużą ilość danych, a jednocześnie obowiązane są je chronić. Skutecznym, a przede wszystkim zgodnym z prawem, zabezpieczeniem owych informacji zajmują się prawnicy Kancelarii Dudkowiak & Kopeć.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów, których działalność polega na gromadzeniu danych (np. na tworzeniu baz klientów dla celów reklamowych itp.), jak i do tych, które pozyskują informacje niejako przy okazji prowadzenia innej działalności (np. do szpitali bądź uczelni wyższych).

Kancelaria zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów: polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa, regulaminów oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Przygotowujemy także niezbędne wzory klauzul, zgód i oświadczeń, a także projekty umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych.

Tworzymy dla naszych Klientów strategie ochrony informacji, a także sprawdzamy zgodność z prawem zastosowanych u nich rozwiązań (due diligence). Reprezentujemy ich w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz podczas kontroli owego urzędu.

Ponadto, dokonujemy rejestracji zbiorów danych oraz udzielamy porad w zakresie możliwości, warunków oraz ograniczeń w przekazywaniu informacji podmiotom trzecim (w tym zagranicznym) w celach komercyjnych i niekomercyjnych. 

Wybrane usługi:

 • Polityka prywatności
 • Polityka bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • Umowa o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych
 • Regulamin przetwarzania danych osobowych
 • Due diligence przetwarzania danych osobowych
 • Reprezentacja przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • Rejestracja zbiorów 
 • Kontrola GIODO
 • Projektowanie klauzul i oświadczeń umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Anna Szymielewicz

Specjalista

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Senior Counsel

Anna Szymielewicz

Artykuły tematyczne

  04.09.2019

  Szansa dla pracodawców, którzy chcą prowadzić prewencyjne kontrole…

  Czytaj więcej →

  22.07.2019

  PUODO zaktualizował wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny…

  Czytaj więcej →

  10.07.2019

  Badanie pracowników alkomatem zakazane w opinii Urzędu Ochrony Danych…

  Czytaj więcej →

  28.06.2019

  Zła wiadomość dla pracodawców. Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał…

  Czytaj więcej →

  26.06.2019

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a ochrona danych osobowych.…

  Czytaj więcej →

  12.06.2019

  Czy zawsze trzeba informować o nieautoryzowanym ujawnieniu danych…

  Czytaj więcej →

  15.05.2019

  Losowe badane trzeźwości pracowników- legalne czy nie?

  Czytaj więcej →

  06.05.2019

  Procedura Whistleblowing – jak zapewnić jej zgodność z RODO

  Czytaj więcej →

  18.04.2019

  Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy każdy podwykonawca…

  Czytaj więcej →

  03.04.2019

  Pierwsza kara nałożona przez Prezesa PUODO za niewywiązanie się z…

  Czytaj więcej →