Specjalizacje


Podatki, cła i akcyza

Oferta kancelarii Dudkowiak Kopeć & Putyra w zakresie prawa podatkowego obejmuje usługi w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), cła, akcyzy cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych, celnych i sądowo-administracyjnych. Staramy się przedstawiać Klientom gotowe i przemyślane pod kątem praktycznym rozwiązania, które usprawniają prowadzenie biznesu, nie zaś wyłącznie analizy podatkowe.

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewniamy m.in.:

 • doraźne wsparcie, polegające na udzielaniu odpowiedzi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie opodatkowania,
 • analizę kontraktów, umów, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów pod kątem ich konsekwencji w prawie podatkowym,
 • pomoc przy prawidłowej realizacji transakcji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, bieżące monitorowanie oraz informowanie Klientów o zmianach w prawie podatkowym i ich konsekwencjach.

Planowanie podatkowe i wdrażanie nowych rozwiązań

W prawie podatkowym istnieje szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie opodatkowania dla przedsiębiorców. Można tu wymienić takie ulgi, jak chociażby:

 • ulga na Badania i Rozwój (B+R),
 • IP Box,
 • możliwość działania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE),
 • rozwiązania przyjęte w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (ustawy o wspieraniu innowacyjności).

Skorzystanie z nich wymaga przygotowania merytorycznego i faktycznego, a także wprowadzenia odpowiednich procedur w firmie, a czasami również uzyskania zgód odpowiednich organów, jak to ma miejsce w przypadku SSE czy rozwiązań z ustawy o wspieraniu innowacyjności. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie tego rodzaju korzystnych rozwiązań podatkowych razem z ich zabezpieczeniem, np. w postaci interpretacji indywidualnej, a także reprezentujemy w tych zagadnieniach przedsiębiorców przed organami administracji.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu działają nie tylko na rynku krajowym, ale coraz częściej swoje oferty kierują do podmiotów zagranicznych. Z drugiej strony, zagraniczni przedsiębiorcy chętnie inwestują w Polsce lub prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Pomagamy przedsiębiorcom w:

 • poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie podwójnego opodatkowania, ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej w przypadku osób fizycznych,
 • zdefiniowaniu rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner),
 • ustaleniu, czy korzystniej prowadzić jest działalność gospodarczą w Polsce poprzez zakład podatkowy, czy może poprzez założenie osobnej spółki,
 • świadczymy pomoc w zakresie stosowania przepisów CFC (Controlled Foreign Company),
 • ustaleniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku u źródła (Withholding tax, WHT).

Analizujemy również przyjęte rozwiązania pod kątem ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzul o unikaniu opodatkowania, zarówno klauzuli ogólnej, jak i szczególnej (GAAR, SAAR).

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Każda forma fuzji, przejęcia i restrukturyzacji niesie ze sobą konsekwencje podatkowe w zakresie następstwa prawnego, odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania, możliwości odliczenia strat podatkowych, dalszego korzystania z ulg podatkowych, ważności uzyskanych interpretacji indywidualnych, czy zapłaty podatku dochodowego. Każda nasza propozycja w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji jest przeanalizowana pod kątem ich skutków prawnych, celem wyboru najlepszego rozwiązania.

Sporządzanie wniosków o interpretacje i informacje prawa podatkowego i celnego

Brak jednolitego stosowania prawa podatkowego, wielość linii orzeczniczych i interpretacyjnych w sprawach podatkowych są znacznym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najlepsze gwarancje, które zabezpieczają ich biznes i pozwolą im spokojnie prowadzić działalność gospodarczą, sporządzamy wnioski o wydanie:

 • interpretacji indywidualnych,
 • wiążących informacji taryfowych w prawie celnym (WIT),
 • wiążących informacji akcyzowych (WIA)
 • z chwilą wejścia nowych przepisów wiążących informacji stawkowych w podatku VAT (WIS).

Prowadzenie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w przypadku postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, celnych czy celno-skarbowych. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych.

Ceny transferowe

Analizujemy, czy dla danych transakcji istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. W przypadku, gdy taki obowiązek istnieje, na życzenie Klienta sporządzamy dokumentację cen transferowych, zarówno w zakresie transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Sporządzamy również Uprzednie Porozumienia Cenowe (UPC/ APA) w zakresie cen transferowych

Tax Due Diligence

Świadczymy usługi Tax Due Diligence (przeglądów podatkowych). Ich celem jest wykrycie
i eliminacja ewentualnych ryzyk podatkowych. W szczególności Tax Due Diligence stosowany jest w przypadkach:

 • zakupu nieruchomości (zwłaszcza w kontekście opodatkowania VAT-em/ PCC takiej transakcji)
 • przejęcia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (badanie sytuacji prawno – podatkowej podmiotu przejmowanego i skutki dla podmiotu przejmującego)
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny w Polsce (doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania, ustaleniu form transakcji z podmiotami zagranicznymi w kontekście WHT oraz dokumentacji cen transferowych)

Wybrane usługi:

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • planowanie podatkowe
 • wdrażanie IP Box
 • wdrażanie ulgi B+R
 • zdefiniowane rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner)
 • doradztwo w zakresie podatku u źródła (WHT)
 • Tax Due Diligence
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Sporządzanie Uprzednich Porozumień Cenowych (UPC/APA)
 • Prowadzenie postępowań podatkowych
 • Prowadzenie sprawa sądowo – administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych
 • Sporządzanie interpretacji indywidualnych, WIT, WIA

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Józef Dudkowiak

Specjalista

Józef Dudkowiak

Konsultant, Counsel

Józef Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  04.05.2022

  Kontrole celno-skarbowe znów częstsze

  Czytaj więcej →

  22.04.2022

  Fikcyjne faktury na prawie 21 mld zł

  Czytaj więcej →

  14.02.2022

  Roczne rozliczenie podatku CIT – przedłużenie terminu do 30 czerwca…

  Czytaj więcej →

  26.01.2022

  Najem prywatny – tylko do końca 2022 rozliczany według skali podatkowej

  Czytaj więcej →

  18.01.2022

  Nie każdy zapłaci mniejszy podatek za silosy, elewatory i zbiorniki

  Czytaj więcej →

  24.11.2021

  Podatki: Możliwość skorzystania z pełnej ulgi mieszkaniowej

  Czytaj więcej →

  03.11.2021

  Podatki: Stawka VAT przy wynajmie mieszkania na cele mieszkaniowe…

  Czytaj więcej →

  28.09.2021

  Podatki: Rekompensaty finansowe dla kontrahentów w kosztach uzyskania…

  Czytaj więcej →

  13.09.2021

  Podatki: Pożyczka dla wspólnika już bez podatku

  Czytaj więcej →

  25.08.2021

  Podatki: Projekt nowelizacji ustawy o CIT

  Czytaj więcej →