Specjalizacje


Podatki, cła i akcyza

Oferta kancelarii Dudkowiak Kopeć & Putyra w zakresie prawa podatkowego obejmuje usługi w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), cła, akcyzy cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych, celnych i sądowo-administracyjnych. Staramy się przedstawiać Klientom gotowe i przemyślane pod kątem praktycznym rozwiązania, które usprawniają prowadzenie biznesu, nie zaś wyłącznie analizy podatkowe.

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewniamy m.in.:

 • doraźne wsparcie, polegające na udzielaniu odpowiedzi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie opodatkowania,
 • analizę kontraktów, umów, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów pod kątem ich konsekwencji w prawie podatkowym,
 • pomoc przy prawidłowej realizacji transakcji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, bieżące monitorowanie oraz informowanie Klientów o zmianach w prawie podatkowym i ich konsekwencjach.

Planowanie podatkowe i wdrażanie nowych rozwiązań

W prawie podatkowym istnieje szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie opodatkowania dla przedsiębiorców. Można tu wymienić takie ulgi, jak chociażby:

 • ulga na Badania i Rozwój (B+R),
 • IP Box,
 • możliwość działania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE),
 • rozwiązania przyjęte w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (ustawy o wspieraniu innowacyjności).

Skorzystanie z nich wymaga przygotowania merytorycznego i faktycznego, a także wprowadzenia odpowiednich procedur w firmie, a czasami również uzyskania zgód odpowiednich organów, jak to ma miejsce w przypadku SSE czy rozwiązań z ustawy o wspieraniu innowacyjności. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie tego rodzaju korzystnych rozwiązań podatkowych razem z ich zabezpieczeniem, np. w postaci interpretacji indywidualnej, a także reprezentujemy w tych zagadnieniach przedsiębiorców przed organami administracji.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu działają nie tylko na rynku krajowym, ale coraz częściej swoje oferty kierują do podmiotów zagranicznych. Z drugiej strony, zagraniczni przedsiębiorcy chętnie inwestują w Polsce lub prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Pomagamy przedsiębiorcom w:

 • poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie podwójnego opodatkowania, ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej w przypadku osób fizycznych,
 • zdefiniowaniu rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner),
 • ustaleniu, czy korzystniej prowadzić jest działalność gospodarczą w Polsce poprzez zakład podatkowy, czy może poprzez założenie osobnej spółki,
 • świadczymy pomoc w zakresie stosowania przepisów CFC (Controlled Foreign Company),
 • ustaleniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku u źródła (Withholding tax, WHT).

Analizujemy również przyjęte rozwiązania pod kątem ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzul o unikaniu opodatkowania, zarówno klauzuli ogólnej, jak i szczególnej (GAAR, SAAR).

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Każda forma fuzji, przejęcia i restrukturyzacji niesie ze sobą konsekwencje podatkowe w zakresie następstwa prawnego, odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania, możliwości odliczenia strat podatkowych, dalszego korzystania z ulg podatkowych, ważności uzyskanych interpretacji indywidualnych, czy zapłaty podatku dochodowego. Każda nasza propozycja w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji jest przeanalizowana pod kątem ich skutków prawnych, celem wyboru najlepszego rozwiązania.

Sporządzanie wniosków o interpretacje i informacje prawa podatkowego i celnego

Brak jednolitego stosowania prawa podatkowego, wielość linii orzeczniczych i interpretacyjnych w sprawach podatkowych są znacznym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najlepsze gwarancje, które zabezpieczają ich biznes i pozwolą im spokojnie prowadzić działalność gospodarczą, sporządzamy wnioski o wydanie:

 • interpretacji indywidualnych,
 • wiążących informacji taryfowych w prawie celnym (WIT),
 • wiążących informacji akcyzowych (WIA)
 • z chwilą wejścia nowych przepisów wiążących informacji stawkowych w podatku VAT (WIS).

Prowadzenie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w przypadku postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, celnych czy celno-skarbowych. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych.

Ceny transferowe

Analizujemy, czy dla danych transakcji istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. W przypadku, gdy taki obowiązek istnieje, na życzenie Klienta sporządzamy dokumentację cen transferowych, zarówno w zakresie transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Sporządzamy również Uprzednie Porozumienia Cenowe (UPC/ APA) w zakresie cen transferowych

Tax Due Diligence

Świadczymy usługi Tax Due Diligence (przeglądów podatkowych). Ich celem jest wykrycie
i eliminacja ewentualnych ryzyk podatkowych. W szczególności Tax Due Diligence stosowany jest w przypadkach:

 • zakupu nieruchomości (zwłaszcza w kontekście opodatkowania VAT-em/ PCC takiej transakcji)
 • przejęcia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (badanie sytuacji prawno – podatkowej podmiotu przejmowanego i skutki dla podmiotu przejmującego)
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny w Polsce (doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania, ustaleniu form transakcji z podmiotami zagranicznymi w kontekście WHT oraz dokumentacji cen transferowych)

Zespół Kancelarii przygotował poradniki dla inwestorów zagranicznych: Taxes in Poland

Wybrane usługi:

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • planowanie podatkowe
 • wdrażanie IP Box
 • wdrażanie ulgi B+R
 • zdefiniowane rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner)
 • doradztwo w zakresie podatku u źródła (WHT)
 • Tax Due Diligence
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Sporządzanie Uprzednich Porozumień Cenowych (UPC/APA)
 • Prowadzenie postępowań podatkowych
 • Prowadzenie sprawa sądowo – administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych
 • Sporządzanie interpretacji indywidualnych, WIT, WIA

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Józef Dudkowiak

Specjalista

Józef Dudkowiak

Konsultant, Counsel

Józef Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  23.08.2022

  Raportowanie spółek nieruchomościowych do 30 września 2022 roku

  Czytaj więcej →

  04.05.2022

  Kontrole celno-skarbowe znów częstsze

  Czytaj więcej →

  22.04.2022

  Fikcyjne faktury na prawie 21 mld zł

  Czytaj więcej →

  14.02.2022

  Roczne rozliczenie podatku CIT – przedłużenie terminu do 30 czerwca…

  Czytaj więcej →

  26.01.2022

  Najem prywatny – tylko do końca 2022 rozliczany według skali podatkowej

  Czytaj więcej →

  18.01.2022

  Nie każdy zapłaci mniejszy podatek za silosy, elewatory i zbiorniki

  Czytaj więcej →

  24.11.2021

  Podatki: Możliwość skorzystania z pełnej ulgi mieszkaniowej

  Czytaj więcej →

  03.11.2021

  Podatki: Stawka VAT przy wynajmie mieszkania na cele mieszkaniowe…

  Czytaj więcej →

  28.09.2021

  Podatki: Rekompensaty finansowe dla kontrahentów w kosztach uzyskania…

  Czytaj więcej →

  13.09.2021

  Podatki: Pożyczka dla wspólnika już bez podatku

  Czytaj więcej →