Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  18.09.2023

  Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego – złoża strategiczne

  Czytaj więcej →

  26.05.2023

  Sankcje administracyjne związane z gospodarowaniem odpadami w Polsce

  Czytaj więcej →

  27.04.2023

  Kontrole przewozu odpadów przez organy celno – skarbowe w Polsce

  Czytaj więcej →

  09.08.2022

  Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce

  Czytaj więcej →

  03.08.2022

  Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy sankcyjnej. Będą wywłaszczenia.

  Czytaj więcej →

  23.06.2022

  Zabudowa pod większą kontrolą gminy

  Czytaj więcej →

  31.01.2022

  Ważne zmiany w lotnictwie dot. ustawy PNR wejdą w życie

  Czytaj więcej →

  17.06.2021

  Prawo migracyjne: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ułatwienia…

  Czytaj więcej →

  20.04.2021

  Prawo migracyjne: Metoda liczenia 6-miesięcznego okresu pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  23.03.2021

  Prawo administracyjne: Ważne zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych…

  Czytaj więcej →