Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  07.11.2019

  Pierwsza kara dla podmiotu publicznego za naruszenie przepisów RODO.…

  Czytaj więcej →

  29.10.2019

  Obowiązki sprawozdawcze oddziału unijnej instytucji e-money

  Czytaj więcej →

  24.10.2019

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie…

  Czytaj więcej →

  22.10.2019

  Zatrudnianie cudzoziemców - podstawowe obowiązki pracodawcy

  Czytaj więcej →

  15.10.2019

  Co dalej z ustawą o REIT?

  Czytaj więcej →

  03.10.2019

  Morele.net ukarane rekordową karą za naruszenie przepisów RODO

  Czytaj więcej →

  27.09.2019

  Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

  Czytaj więcej →

  18.09.2019

  Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  Czytaj więcej →

  06.09.2019

  Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

  Czytaj więcej →

  28.08.2019

  Zmiany na rynku usług płatniczych - dane KNF za okres 07/2018 - 03/2019

  Czytaj więcej →