Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  17.06.2021

  Prawo migracyjne: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ułatwienia…

  Czytaj więcej →

  20.04.2021

  Prawo migracyjne: Metoda liczenia 6-miesięcznego okresu pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  23.03.2021

  Prawo administracyjne: Ważne zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych…

  Czytaj więcej →

  09.03.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Odpowiedzialność członka zarządu spółki…

  Czytaj więcej →

  12.02.2021

  Prawo administracyjne: Wyrok TSUE dotyczący aplikacji do zamawiania…

  Czytaj więcej →

  15.01.2021

  RODO: Ponad milion złotych kary za brak wdrożenia odpowiednich środków…

  Czytaj więcej →

  13.01.2021

  Prawo administracyjne: Niekonstytucyjność przepisów rozporządzenia…

  Czytaj więcej →

  18.12.2020

  RODO: Prawie 2 mln złotych kary za naruszenie RODO dla Virgin Mobile…

  Czytaj więcej →

  07.12.2020

  Nieruchomości: Sprzedaż nieruchomości nie zwalnia z obowiązku rekultywacji

  Czytaj więcej →

  04.11.2020

  Spory sądowe: Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży…

  Czytaj więcej →