Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  24.03.2020

  Ochrona danych osobowych: Kara PUODO dla szkoły za przetwarzanie danych…

  Czytaj więcej →

  12.03.2020

  Prawo administracyjne: Nowe regulacje w zakresie warunków przyłączenia…

  Czytaj więcej →

  05.03.2020

  Spory sądowe: Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne za…

  Czytaj więcej →

  02.03.2020

  Energetyka: Kary pieniężne dla przedsiębiorstw energetycznych za nieterminowe…

  Czytaj więcej →

  17.02.2020

  Usługi płatnicze: Systemowe wsparcie sektora FinTech

  Czytaj więcej →

  14.02.2020

  Nieruchomości: Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej sprzed…

  Czytaj więcej →

  11.02.2020

  Nieruchomości: Nowelizacja Prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia…

  Czytaj więcej →

  28.01.2020

  Instytucje płatnicze: Czy nieaktywna MIP musi składać raporty do KNF

  Czytaj więcej →

  22.01.2020

  Prawo autorskie: Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego…

  Czytaj więcej →

  17.01.2020

  Prawo bankowe: Biała lista nie będzie dotyczyć transakcji typu pay-by-link

  Czytaj więcej →