Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  06.09.2019

  Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

  Czytaj więcej →

  28.08.2019

  Zmiany na rynku usług płatniczych - dane KNF za okres 07/2018 - 03/2019

  Czytaj więcej →

  28.08.2019

  Połączenie spółek nie narusza zakazu zbywania nieruchomości

  Czytaj więcej →

  20.08.2019

  Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne…

  Czytaj więcej →

  12.08.2019

  Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

  Czytaj więcej →

  05.08.2019

  Świadectwa pochodzenia i gwarancje pochodzenia jako mechanizmy wsparcia…

  Czytaj więcej →

  02.08.2019

  Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

  Czytaj więcej →

  23.07.2019

  Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

  Czytaj więcej →

  18.07.2019

  Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy…

  Czytaj więcej →

  11.07.2019

  WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja…

  Czytaj więcej →