Specjalizacje


Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej. Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa wodnego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego.

Wybrane usługi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • opłaty adiacenckie
 • renty planistyczne
 • zamówienia publiczne
 • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Andrzej Dudkowiak

Specjalista

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

Andrzej Dudkowiak
Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Artykuły tematyczne

  02.07.2019

  Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

  Czytaj więcej →

  27.06.2019

  Mała liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

  Czytaj więcej →

  18.06.2019

  Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

  Czytaj więcej →

  13.06.2019

  Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

  Czytaj więcej →

  10.06.2019

  Utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców- państwo kończy z tzw. ,,turystyką…

  Czytaj więcej →

  04.06.2019

  Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  Czytaj więcej →

  30.05.2019

  Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - niecały rok na…

  Czytaj więcej →

  22.05.2019

  Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

  Czytaj więcej →

  20.05.2019

  Brak zgody sąsiada może wstrzymać inwestycję nawet po uzyskaniu pozwolenia…

  Czytaj więcej →

  13.05.2019

  Postępowanie w sprawach ze skargi na decyzje organu administracji…

  Czytaj więcej →