Specjalizacje


Prawo antymonopolowe i konkurencji

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

W zakresie prawa konkurencji, zespół specjalizacyjny naszej Kancelarii przeprowadza analizy planowanych przez klientów projektów (działań) pod kątem zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie zidentyfikowania potencjalnych ryzyk naruszenia prawa konkurencji, przedstawiamy naszym klientom alternatywne drogi rozwiązania problemu. Tego rodzaju audyty prawne dotyczą w szczególności projektowanych przez przedsiębiorców systemów dystrybucji, mechanizmów cenowych, rabatowych, jak również rocznych planów promocji i wyprzedaży. 

Adwokaci Kancelarii doradzają oraz reprezentują klientów w sprawach dotyczących reklamy oraz utrudniana dostępu do rynku. Pierwsza kategoria spraw dotyczy przede wszystkim reklamy nieuczciwej lub zakazanej, a w tym bezprawnej reklamy porównawczej. Druga obejmuje różnego rodzaju spory o nierówne traktowanie (dyskryminację), opłaty półkowe, sprzedaż wiązaną. 

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji związanych z oszukańczym oznaczeniem przedsiębiorstw, spółek, towarów lub usług, a także bezprawnym naśladownictwem produktów.

Zespół prawników Kancelarii doradza firmom w zakresie problematyki prawa antymonopolowego, przy szczególnym uwzględnieniu koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję. 

W sprawach koncentracji prawnicy naszej Kancelarii opiniują projekty koncentracji, dokonują analizy konieczności zgłoszenia koncentracji, a następnie reprezentują klientów w postępowaniach koncentracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sądowym postępowaniu odwoławczym.

Kancelaria prowadzi również doradztwo dla przedsiębiorców dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz dla pokrzywdzonych porozumieniami eliminującymi albo ograniczającymi konkurencję, bądź nadużyciem pozycji dominującej.

Wybrane usługi:

 • Czyny nieuczciwej konkurencji

 • Naśladownictwo nazwy, firmy

 • Naśladownictwo produktów

 • Naśladownictwo znaku towarowego 

 • Utrudnianie dostępu do rynku 

 • Nieuczciwa reklama (wprowadzająca w błąd, zakazana reklama porównawcza)

 • System sprzedaży lawinowej

 • Opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych 

 • Reprezentowanie przed Prezesem UOKiK

 • Postępowanie wyjaśniające

 • Kontrola Prezesa UOKIK 

 • Postępowanie antymonopolowe

 • Zakazane porozumienia (w tym: procedura leniency)

 • Nadużywanie pozycji dominującej 

 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów 

 • Zgłoszenie zamiaru koncentracji

 • Kontrola koncentracji

 • Klauzule niedozwolone (abuzywne)

 • Reprezentowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dostosowanie regulaminów sklepów internetowych do nowej ustawy konsumenckiej

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  02.12.2021

  Umowy i transakcje handlowe: Nowa ustawa przewagowa podpisana przez…

  Czytaj więcej →

  05.07.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Udział w postępowaniu antymonopolowym…

  Czytaj więcej →

  16.10.2019

  Stanowisko KNF wobec przełomowego Wyroku TSUE w sprawach „frankowych”

  Czytaj więcej →

  11.10.2019

  Opinia Mec. Michała Dudkowiaka w sprawie projektu ustawy przewagowej…

  Czytaj więcej →

  18.09.2019

  Skuteczność zakazu konkurencji w umowie o pracę wymaga odpowiedniej…

  Czytaj więcej →

  13.06.2019

  Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

  Czytaj więcej →

  28.05.2019

  Kolejna nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej - ceny referencyjne

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Ceny referencyjne na produkty rolno spożywcze – nowelizacja ustawy…

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Przewaga kontraktowa - nowości: (1) UOKiK wzywa przedsiębiorców do…

  Czytaj więcej →

  21.05.2019

  Kontrola koncentracji – M&A z udziałem funduszu inwestycyjnego

  Czytaj więcej →