Specjalizacje


Prawo antymonopolowe i konkurencji

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

W zakresie prawa konkurencji, zespół specjalizacyjny naszej Kancelarii przeprowadza analizy planowanych przez klientów projektów (działań) pod kątem zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie zidentyfikowania potencjalnych ryzyk naruszenia prawa konkurencji, przedstawiamy naszym klientom alternatywne drogi rozwiązania problemu. Tego rodzaju audyty prawne dotyczą w szczególności projektowanych przez przedsiębiorców systemów dystrybucji, mechanizmów cenowych, rabatowych, jak również rocznych planów promocji i wyprzedaży. 

Adwokaci Kancelarii doradzają oraz reprezentują klientów w sprawach dotyczących reklamy oraz utrudniana dostępu do rynku. Pierwsza kategoria spraw dotyczy przede wszystkim reklamy nieuczciwej lub zakazanej, a w tym bezprawnej reklamy porównawczej. Druga obejmuje różnego rodzaju spory o nierówne traktowanie (dyskryminację), opłaty półkowe, sprzedaż wiązaną. 

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji związanych z oszukańczym oznaczeniem przedsiębiorstw, spółek, towarów lub usług, a także bezprawnym naśladownictwem produktów.

Zespół prawników Kancelarii doradza firmom w zakresie problematyki prawa antymonopolowego, przy szczególnym uwzględnieniu koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję. 

W sprawach koncentracji prawnicy naszej Kancelarii opiniują projekty koncentracji, dokonują analizy konieczności zgłoszenia koncentracji, a następnie reprezentują klientów w postępowaniach koncentracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sądowym postępowaniu odwoławczym.

Kancelaria prowadzi również doradztwo dla przedsiębiorców dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz dla pokrzywdzonych porozumieniami eliminującymi albo ograniczającymi konkurencję, bądź nadużyciem pozycji dominującej.

Zespół Kancelarii przygotował poradniki dla inwestorów zagranicznych: Competition & Antitrust in Poland, Consumer Law in Poland, Unfair Competition in Poland.

Wybrane usługi:

 • Czyny nieuczciwej konkurencji

 • Naśladownictwo nazwy, firmy

 • Naśladownictwo produktów

 • Naśladownictwo znaku towarowego 

 • Utrudnianie dostępu do rynku 

 • Nieuczciwa reklama (wprowadzająca w błąd, zakazana reklama porównawcza)

 • System sprzedaży lawinowej

 • Opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych 

 • Reprezentowanie przed Prezesem UOKiK

 • Postępowanie wyjaśniające

 • Kontrola Prezesa UOKIK 

 • Postępowanie antymonopolowe

 • Zakazane porozumienia (w tym: procedura leniency)

 • Nadużywanie pozycji dominującej 

 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów 

 • Zgłoszenie zamiaru koncentracji

 • Kontrola koncentracji

 • Klauzule niedozwolone (abuzywne)

 • Reprezentowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dostosowanie regulaminów sklepów internetowych do nowej ustawy konsumenckiej

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  02.12.2021

  Umowy i transakcje handlowe: Nowa ustawa przewagowa podpisana przez…

  Czytaj więcej →

  05.07.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Udział w postępowaniu antymonopolowym…

  Czytaj więcej →

  16.10.2019

  Stanowisko KNF wobec przełomowego Wyroku TSUE w sprawach „frankowych”

  Czytaj więcej →

  11.10.2019

  Opinia Mec. Michała Dudkowiaka w sprawie projektu ustawy przewagowej…

  Czytaj więcej →

  18.09.2019

  Skuteczność zakazu konkurencji w umowie o pracę wymaga odpowiedniej…

  Czytaj więcej →

  13.06.2019

  Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana…

  Czytaj więcej →

  28.05.2019

  Kolejna nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej - ceny referencyjne

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Ceny referencyjne na produkty rolno spożywcze – nowelizacja ustawy…

  Czytaj więcej →

  23.05.2019

  Przewaga kontraktowa - nowości: (1) UOKiK wzywa przedsiębiorców do…

  Czytaj więcej →

  21.05.2019

  Kontrola koncentracji – M&A z udziałem funduszu inwestycyjnego

  Czytaj więcej →