Specjalizacje


Prawo antymonopolowe i konkurencji

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

W zakresie prawa konkurencji, zespół specjalizacyjny naszej Kancelarii przeprowadza analizy planowanych przez klientów projektów (działań) pod kątem zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie zidentyfikowania potencjalnych ryzyk naruszenia prawa konkurencji, przedstawiamy naszym klientom alternatywne drogi rozwiązania problemu. Tego rodzaju audyty prawne dotyczą w szczególności projektowanych przez przedsiębiorców systemów dystrybucji, mechanizmów cenowych, rabatowych, jak również rocznych planów promocji i wyprzedaży. 

Adwokaci Kancelarii doradzają oraz reprezentują klientów w sprawach dotyczących reklamy oraz utrudniana dostępu do rynku. Pierwsza kategoria spraw dotyczy przede wszystkim reklamy nieuczciwej lub zakazanej, a w tym bezprawnej reklamy porównawczej. Druga obejmuje różnego rodzaju spory o nierówne traktowanie (dyskryminację), opłaty półkowe, sprzedaż wiązaną. 

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji związanych z oszukańczym oznaczeniem przedsiębiorstw, spółek, towarów lub usług, a także bezprawnym naśladownictwem produktów.

Zespół prawników Kancelarii doradza firmom w zakresie problematyki prawa antymonopolowego, przy szczególnym uwzględnieniu koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję. 

W sprawach koncentracji prawnicy naszej Kancelarii opiniują projekty koncentracji, dokonują analizy konieczności zgłoszenia koncentracji, a następnie reprezentują klientów w postępowaniach koncentracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sądowym postępowaniu odwoławczym.

Kancelaria prowadzi również doradztwo dla przedsiębiorców dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz dla pokrzywdzonych porozumieniami eliminującymi albo ograniczającymi konkurencję, bądź nadużyciem pozycji dominującej.

Wybrane usługi:

 • Czyny nieuczciwej konkurencji

 • Naśladownictwo nazwy, firmy

 • Naśladownictwo produktów

 • Naśladownictwo znaku towarowego 

 • Utrudnianie dostępu do rynku 

 • Nieuczciwa reklama (wprowadzająca w błąd, zakazana reklama porównawcza)

 • System sprzedaży lawinowej

 • Opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych 

 • Reprezentowanie przed Prezesem UOKiK

 • Postępowanie wyjaśniające

 • Kontrola Prezesa UOKIK 

 • Postępowanie antymonopolowe

 • Zakazane porozumienia (w tym: procedura leniency)

 • Nadużywanie pozycji dominującej 

 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów 

 • Zgłoszenie zamiaru koncentracji

 • Kontrola koncentracji

 • Klauzule niedozwolone (abuzywne)

 • Reprezentowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dostosowanie regulaminów sklepów internetowych do nowej ustawy konsumenckiej

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Michał Dudkowiak

Specjalista

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak
Piotr Putyra

Specjalista

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Artykuły tematyczne

  02.11.2018

  Dyrektywa Omnibus

  Czytaj więcej →

  31.03.2018

  Dotkliwe kary dla instytucji pożyczkowych

  Czytaj więcej →

  30.11.2017

  Komisja Europejska: 34 mln euro grzywny za zmowę kartelową

  Czytaj więcej →

  02.11.2017

  100 dni obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej

  Czytaj więcej →

  26.09.2017

  Przewaga kontraktowa - ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu…

  Czytaj więcej →

  30.06.2017

  Odszkodowanie za naruszenie prawa konkurencji

  Czytaj więcej →

  15.12.2016

  Przewaga kontraktowa w obrocie produktami rolnymi

  Czytaj więcej →