Specjalizacje


Prawo autorskie - usługi prawnicze

Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do dwóch kategorii podmiotów:

 • przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny, a przez to zasługujący na ochronę prawną,
 • podmiotów działających w dziedzinie kultury, a więc branży muzycznej, filmowej i wydawniczej (zarówno do autorów-twórców, jak i do wydawnictw oraz wytwórni).

Prawnicy Kancelarii Dudkowiak & Kopeć sporządzają opinie z zakresu prawa autorskiego (w tym także dotyczące wykorzystywania utworów w Internecie) oraz doradzają, jakie rozwiązania zastosować, aby nie narazić się na ryzyko – choćby nieumyślnego – jego naruszenia. Opracowują strategie zarządzania prawami autorskimi i ochrony wizerunku.

Przygotowują wszelkie umowy z zakresu tej gałęzi prawa, a zatem głównie:

 • umowy licencyjne,
 • umowy sublicencyjne,
 • umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych,
 • umowy o dzieło,

a także przygotowują odpowiednie klauzule i oświadczenia, które powinny znaleźć się w innych umowach (np. w umowie o pracę).    

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach cywilnych o zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także w postępowaniach, w których to przeciwko nim wysuwa się wspomniane roszczenia. Bronimy osób, którym zarzucono popełnienie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Wybrane usługi:

 • sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa autorskiego
 • sporządzanie umów (głównie licencyjnych, sublicencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych itp.)
 • uzyskiwanie licencji
 • ochrona wizerunku
 • ochrona przed naruszaniem praw autorskich
 • obrona przed roszczeniami o ochronę praw autorskich
 • obrona przed zarzutami prawa karnego wiążącymi się z naruszeniem praw autorskich
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów działających w branży filmowej, muzycznej i wydawniczej,
 • reprezentowanie przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS 

 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  18.06.2020

  Własność intelektualna: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.…

  Czytaj więcej →

  18.02.2020

  Prawo autorskie: Ochrona prawno-autorska synopsis utworu audiowizualnego

  Czytaj więcej →

  22.01.2020

  Prawo autorskie: Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego…

  Czytaj więcej →

  10.12.2019

  Ochrona praw artysty wykonawcy w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości…

  Czytaj więcej →

  29.11.2019

  Odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w świetle…

  Czytaj więcej →

  21.08.2019

  IP Box także dla freelancerów?

  Czytaj więcej →

  14.08.2019

  Ulga IP BOX w wyjaśnieniach Ministra Finansów

  Czytaj więcej →