Specjalizacje


Prawo karne

Kancelaria prowadzi liczne postępowania karne, w tym karno-skarbowe oraz karno-gospodarcze na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Doświadczenie naszych prawników obejmuje w szczególności liczne postępowania o charakterze międzynarodowym.

Postępowanie przygotowawcze – typowe usługi:

 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby mu bliskiej,
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (poręczenie majątkowe, dozór Policji),
 • kompleksowe opracowanie linii obrony (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia 'współpracy' z organami ścigania, optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej klienta),
 • prowadzenie negocjacji z Prokuratorem (negocjowanie treści wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosek o skazanie bez rozprawy, rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary),
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • pomoc pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia).

Postępowanie sądowe – typowe usługi:

 • kompleksowe opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
 • udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary,
 • optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta,
 • pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego.

Postępowanie wykonawcze – typowe usługi:

 • pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze,
 • pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Wybrane usługi:

 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
 • przestępstwa narkotykowe
 • przestępstwa przeciwko mieniu
 • antydatowanie dokumentów
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • cyberprzestępstwa (w tym tzw. stalking)

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Robert Hibner

Specjalista

Robert Hibner

Adwokat, Counsel

Robert Hibner

Artykuły tematyczne

  01.06.2022

  Nowe rozwiązania w przedmiocie zapobiegania „kradzieży spółek”

  Czytaj więcej →

  22.04.2022

  Fikcyjne faktury na prawie 21 mld zł

  Czytaj więcej →

  22.02.2022

  Oszukańcze przelewy w Polsce 2021

  Czytaj więcej →

  30.10.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Raport Financial Action Task Force…

  Czytaj więcej →

  28.05.2020

  Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów…

  Czytaj więcej →

  02.04.2020

  Spory sądowe: Wstrzymanie biegu terminów na czas trwania epidemii…

  Czytaj więcej →

  03.06.2019

  Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka…

  Czytaj więcej →

  18.09.2018

  Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Czytaj więcej →

  11.06.2018

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Czytaj więcej →