Prawo karne-gospodarcze

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w sprawach karno-gospodarczych. Nasze zespoły nabywały doświadczenia koordynując oraz uczestnicząc w międzynarodowych postępowaniach prowadzonych przeciwko pracownikom, spółce oraz osobom zarządzającym

Nasze portfolio dotyczące tematyki white-collar crimes obejmuje w szczególności:

- obronę Klientów w sprawie tzw. afery paliwowej oraz w sprawach innych przestępstw związanych z nielegalnym obrotem paliwami,
- rozbudowaną oraz wielonarodową obronę jednej z czołowych europejskich spółek,
- obrony Klientów w głośnych sprawach wyłudzenia kredytu na terenie województwa lubuskiego oraz niezgłoszenia upadłości jednej z lokalnych firm,
- obronę Klientów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie instrumentami finansowymi bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

- interdyscyplinarną optymalizację prowadzonej działalności pod kątem zgodności z prawem (w tym z prawem karnym gospodarczym),
- opracowanie strategii obrony Klienta (w tym gromadzenie materiału dowodowego pod kątem konkretnego postępowania),
- obronę Klienta na każdym etapie procesu karnego (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze),
- doradztwo w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń.

Wybrane usługi:

  • Przestępstwa korupcji (łapownictwa czynnego i biernego),
  • Prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia,
  • Prania brudnych pieniędzy,
  • Wyłudzenia kredytu,
  • Wyrządzenia szkody podmiotowi gospodarczemu,
  • Oszustw księgowych (tzw. kreatywnej księgowości),
  • Kradzieży know-how

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com