Prawo karne-skarbowe

Specyfika spraw karno-skarbowych podyktowana odmienną procedurą oraz charakterem czynów zabronionych, wymaga równie specyficznego podejścia. Nasi prawnicy, dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, doskonale rozumieją omawianą odmienność postępowania karnoskarbowego. Dzięki temu potrafią wykorzystać możliwości jakie niesie Kodeks karny skarbowy – z korzyścią dla klienta.

Typowe usługi:

 • kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie linii obrony, pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (badanie pod kątem naruszenia przepisów podatkowych, przepisów o reglamentacji działalności gospodarczej, aktywne gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia 'współpracy' z finansowymi organami postępowania przygotowawczego, optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej klienta),
 • pomoc w przeprowadzeniu procedury tzw. czynnego żalu, skutkującej brakiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • reprezentacja podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo oraz interwenienta.

Do typowych postępowań prowadzonych przez naszych prawników należą w szczególności sprawy dotyczące:

 • uchylania się od obowiązku podatkowego,
 • oszustwa podatkowego,
 • oszustwa celnego,
 • przemytu,
 • firmanctwa,
 • nierzetelnego lub wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych,
 • przestępstw akcyzowych.

Wybrane usługi:

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com